šablona/stránka.xsl
changeset 10 4e70453a027f
parent 8 ad0ee12d13fd
child 11 78a8dd1eeb2b
   1.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 18:44:35 2011 +0200
   1.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 20:12:33 2011 +0200
   1.3 @@ -13,14 +13,19 @@
   1.4 		encoding="UTF-8"		
   1.5 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
   1.6 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
   1.7 +		
   1.8 +	<xsl:param name="konfigurák"/>
   1.9 	
  1.10 	<!-- Celý dokument: -->
  1.11 	<xsl:template match="/">
  1.12 +		<xsl:variable name="konfigurace" select="document($konfigurák)"/>
  1.13 		<html>
  1.14 			<head>
  1.15 				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
  1.16 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  1.17 -				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>				
  1.18 +				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  1.19 +				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
  1.20 +				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>				
  1.21 			</head>
  1.22 			<body>
  1.23 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>			
  1.24 @@ -49,5 +54,31 @@
  1.25 			<xsl:apply-templates/>
  1.26 		</xsl:element>
  1.27   </xsl:template>
  1.28 +  
  1.29 +  <xsl:template match="g:web/g:js">
  1.30 +  	<script src="{text()}" type="text/javascript" />
  1.31 +  </xsl:template>
  1.32 +  <xsl:template match="g:web/g:css">
  1.33 +  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  1.34 +  </xsl:template>
  1.35 +  
  1.36 +  <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  1.37 +  <xsl:template match="g:měřák">
  1.38 +  	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  1.39 +  	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  1.40 +		<xsl:choose>			
  1.41 +			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  1.42 +				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  1.43 +					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"/>
  1.44 +					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  1.45 +						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  1.46 +					</p>	
  1.47 +				</div>
  1.48 +			</xsl:when>
  1.49 +			<xsl:otherwise>
  1.50 +				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  1.51 +			</xsl:otherwise>
  1.52 +		</xsl:choose>
  1.53 +	</xsl:template>
  1.54 
  1.55 </xsl:stylesheet>