vstup/produkty.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:12:33 +0200
changeset 10 4e70453a027f
parent 4 1bb39595a51c
child 12 3719b121c3c4
permissions -rw-r--r--
Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
franta-hg@10
   1
<stránka
franta-hg@10
   2
	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
franta-hg@10
   3
	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
franta-hg@4
   4
	<nadpis>Produkty</nadpis>
franta-hg@4
   5
	<perex>Co vyrábíme.</perex>
franta-hg@4
   6
	<pořadí>20</pořadí>
franta-hg@4
   7
franta-hg@4
   8
	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
franta-hg@4
   9
		<p>
franta-hg@4
  10
		  naše produkty…
franta-hg@4
  11
		</p>
franta-hg@10
  12
		
franta-hg@10
  13
		<p>Vhodnost zvířete do domácnosti:</p>
franta-hg@10
  14
		<g:měřák hodnota="80"/>
franta-hg@4
  15
  </text>
franta-hg@4
  16
franta-hg@4
  17
</stránka>