vstup/web.conf
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:12:33 +0200
changeset 10 4e70453a027f
parent 6 801a8935caf7
child 13 d5e9c879663e
permissions -rw-r--r--
Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
   1 <web xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   2 	<název>Chovatelská stanice tučňáků</název>
   3 	<podtitul>vše pro tučňáky</podtitul>
   4 	<autor>
   5 		<jméno>František Kučera</jméno>
   6 		<email>nereknu_nechci_spam@example.com</email>
   7 	</autor>
   8 	
   9 	<!-- TODO: XML Schéma a popisy v něm-->
  10 	
  11 	<!-- Základní URL našeho webu, mělo by končit pomlčkou – pro generování RSS/Atom -->
  12 	<url>https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/</url>
  13 	
  14 	<!-- ID našeho webu (každý by si měl vygenerovat svoje) – pro Atom -->
  15 	<uuid>399a714c-956e-444c-a8f4-afe8f0df802a</uuid>
  16 	
  17 	<!-- Kód našeho webu, použije se jako součást identifikátoru položek v RSS/Atomu -->
  18 	<kod>PokusnyWeb123</kod>
  19 	
  20 	<!--
  21 		Odkazy na JavaScripty a kaskádové styly, které se vloží do hlavičky každé stránky.
  22 		Můžeme jich uvést libovolné množství.
  23 	-->
  24 	<css>css/styl.css</css>
  25 	<js>js/skript.js</js>
  26 	
  27 </web>