vstup/produkty.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:12:33 +0200
changeset 10 4e70453a027f
parent 4 1bb39595a51c
child 12 3719b121c3c4
permissions -rw-r--r--
Ukázka uživatelského „makra“ a vkládání odkazů na CSS a JS soubory.
   1 <stránka
   2 	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
   3 	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   4 	<nadpis>Produkty</nadpis>
   5 	<perex>Co vyrábíme.</perex>
   6 	<pořadí>20</pořadí>
   7 
   8 	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   9 		<p>
  10 		  naše produkty…
  11 		</p>
  12 		
  13 		<p>Vhodnost zvířete do domácnosti:</p>
  14 		<g:měřák hodnota="80"/>
  15   </text>
  16 
  17 </stránka>