šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 06 Jul 2011 18:54:11 +0200
changeset 20 29361e026fa3
parent 19 b81b96475fe0
child 27 037a9f20bf3a
permissions -rw-r--r--
Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271
https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=49271

- U XSLT nefunguje „class path“
- collection() má root jinde než ve verzi 1.8.0
franta-hg@1
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@1
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@1
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@2
   4
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@18
   5
	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
franta-hg@18
   6
	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
franta-hg@17
   7
	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
franta-hg@2
   8
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
franta-hg@2
   9
	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
franta-hg@5
  10
	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
franta-hg@15
  11
	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
franta-hg@19
  12
	exclude-result-prefixes="fn h s k m xs">
franta-hg@2
  13
	<xsl:output 
franta-hg@2
  14
		method="xml" 
franta-hg@2
  15
		indent="yes" 
franta-hg@2
  16
		encoding="UTF-8"		
franta-hg@2
  17
		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
franta-hg@2
  18
		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
franta-hg@19
  19
		
franta-hg@11
  20
	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
franta-hg@15
  21
	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
franta-hg@15
  22
	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
franta-hg@15
  23
	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
franta-hg@15
  24
	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
franta-hg@1
  25
	
franta-hg@19
  26
	<xsl:include href="makra.xsl"/>
franta-hg@19
  27
	
franta-hg@5
  28
	<!-- Celý dokument: -->
franta-hg@1
  29
	<xsl:template match="/">
franta-hg@11
  30
		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
franta-hg@1
  31
		<html>
franta-hg@1
  32
			<head>
franta-hg@16
  33
				<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@16
  34
					<meta http-equiv="Content-Type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" />
franta-hg@16
  35
				</xsl:if>
franta-hg@18
  36
				<title><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></title>
franta-hg@8
  37
				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@10
  38
				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
franta-hg@18
  39
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:js"/>
franta-hg@18
  40
				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/k:web/k:css"/>				
franta-hg@1
  41
			</head>
franta-hg@1
  42
			<body>
franta-hg@12
  43
				<div id="tělo">
franta-hg@12
  44
					<div id="záhlaví">
franta-hg@18
  45
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  46
					</div>
franta-hg@12
  47
					<div id="vnitřek">
franta-hg@18
  48
						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
franta-hg@12
  49
						<ul id="nabídka">
franta-hg@20
  50
							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
franta-hg@18
  51
								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
franta-hg@18
  52
								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
franta-hg@12
  53
								<li>
franta-hg@12
  54
									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
franta-hg@15
  55
									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
franta-hg@18
  56
									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
franta-hg@12
  57
								</li>
franta-hg@12
  58
							</xsl:for-each>
franta-hg@12
  59
						</ul>
franta-hg@12
  60
						<div id="text">
franta-hg@18
  61
							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  62
						</div>
franta-hg@12
  63
					</div>
franta-hg@12
  64
					<div id="zápatí">
franta-hg@18
  65
						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
franta-hg@12
  66
					</div>
franta-hg@12
  67
				</div>
franta-hg@1
  68
			</body>
franta-hg@1
  69
		</html>
franta-hg@1
  70
	</xsl:template>
franta-hg@1
  71
	
franta-hg@5
  72
	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
franta-hg@5
  73
	<xsl:template match="*">
franta-hg@5
  74
		<xsl:element name="{name()}">
franta-hg@5
  75
			<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@5
  76
			<xsl:apply-templates/>
franta-hg@5
  77
		</xsl:element>
franta-hg@5
  78
  </xsl:template>
franta-hg@10
  79
  
franta-hg@18
  80
  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
franta-hg@15
  81
  <xsl:template name="varováníRetardace">
franta-hg@15
  82
  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
franta-hg@15
  83
			<xsl:comment>
franta-hg@15
  84
				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
franta-hg@15
  85
				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
franta-hg@15
  86
				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
franta-hg@15
  87
			</xsl:comment>
franta-hg@15
  88
  	</xsl:if>
franta-hg@18
  89
  </xsl:template>
franta-hg@18
  90
franta-hg@18
  91
  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
franta-hg@18
  92
  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
franta-hg@15
  93
  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
franta-hg@15
  94
  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
franta-hg@15
  95
  	</script>
franta-hg@10
  96
  </xsl:template>
franta-hg@18
  97
  <xsl:template match="k:web/k:css">
franta-hg@10
  98
  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
franta-hg@10
  99
  </xsl:template>
franta-hg@17
  100
  
franta-hg@17
  101
  <!--
franta-hg@17
  102
  	Makro pro převod interních odkazů:
franta-hg@17
  103
  		- doplnění správné přípony
franta-hg@17
  104
  		- URL kódování znaků
franta-hg@17
  105
  -->
franta-hg@17
  106
  <xsl:template match="m:a">
franta-hg@17
  107
  	<a>
franta-hg@17
  108
  		<xsl:copy-of select="@*"/>
franta-hg@17
  109
  		<xsl:attribute name="href">
franta-hg@17
  110
  			<xsl:value-of select="fn:encode-for-uri(concat(@href, $výstupníPřípona))"/>
franta-hg@17
  111
  		</xsl:attribute>
franta-hg@17
  112
  		<xsl:apply-templates/>
franta-hg@17
  113
  	</a>
franta-hg@17
  114
  </xsl:template>
franta-hg@1
  115
franta-hg@1
  116
</xsl:stylesheet>