šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 02 Apr 2011 19:20:45 +0200
changeset 1 a05c6f3cbc3e
child 2 ab9099ff88fa
permissions -rw-r--r--
základ, první verze
franta-hg@1
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@1
   2
<xsl:stylesheet version="2.0"
franta-hg@1
   3
	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
franta-hg@1
   4
	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
franta-hg@1
   5
	<xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
franta-hg@1
   6
	
franta-hg@1
   7
	<xsl:template match="/">
franta-hg@1
   8
		<html>
franta-hg@1
   9
			<head>
franta-hg@1
  10
				<title><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></title>
franta-hg@1
  11
			</head>
franta-hg@1
  12
			<body>
franta-hg@1
  13
				<xsl:choose>
franta-hg@1
  14
					<xsl:when test="stránka/nadpis">						
franta-hg@1
  15
						<!--
franta-hg@1
  16
							Element nadpis je nepovinný, můžeme ho použít, pokud zde chceme formátovaný text
franta-hg@1
  17
							nebo prostě jiný text než v titulku stránky.						
franta-hg@1
  18
						-->
franta-hg@1
  19
						<h1><xsl:value-of select="stránka/nadpis"/></h1>
franta-hg@1
  20
					</xsl:when>
franta-hg@1
  21
					<xsl:otherwise>
franta-hg@1
  22
						<h1><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></h1>
franta-hg@1
  23
					</xsl:otherwise>
franta-hg@1
  24
				</xsl:choose>
franta-hg@1
  25
			
franta-hg@1
  26
				<!--
franta-hg@1
  27
					Vložíme obsah stránky:
franta-hg@1
  28
				-->				
franta-hg@1
  29
				<xsl:apply-templates select="stránka/node()"/>
franta-hg@1
  30
			</body>
franta-hg@1
  31
		</html>
franta-hg@1
  32
	</xsl:template>
franta-hg@1
  33
	
franta-hg@1
  34
	
franta-hg@1
  35
	<xsl:template match="node()|@*">
franta-hg@1
  36
	 <xsl:copy>
franta-hg@1
  37
		<xsl:apply-templates select="node()|@*"/>
franta-hg@1
  38
	 </xsl:copy>
franta-hg@1
  39
 	</xsl:template>
franta-hg@1
  40
franta-hg@1
  41
</xsl:stylesheet>