základ, první verze
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 02 Apr 2011 19:20:45 +0200
changeset 1a05c6f3cbc3e
parent 0 1c851d31624a
child 2 ab9099ff88fa
základ, první verze
.hgignore
analýza/princip.dot
build.xml
vstup/index.xml
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/.hgignore	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,5 @@
   1.4 +temp/*
   1.5 +výstup/*
   1.6 +šablona/funkce/build/*
   1.7 +
   1.8 +analýza/princip.png
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/analýza/princip.dot	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,11 @@
   2.4 +digraph princip {
   2.5 +  rankdir=LR
   2.6 +
   2.7 +  gen		[label="Generátor" shape="box" labelURL="xxxxxxxx"]
   2.8 +  xml		[label="Texty v XML"]
   2.9 +  xhtml	[label="XHTML web"]
  2.10 +  xslt	[label="XSLT šablona"]
  2.11 +
  2.12 +  xml -> gen -> xhtml;
  2.13 +  xslt -> gen;
  2.14 +}
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/build.xml	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,13 @@
   3.4 +<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   3.5 +
   3.6 +	<!-- Používané adresáře (pravděpodobně nepotřebujete měnit) -->
   3.7 +	<property name="vstup" value="vstup"/>
   3.8 +	<property name="výstup" value="výstup"/>
   3.9 +	<property name="šablona" value="šablona"/>
  3.10 +	<property name="temp" value="temp"/>
  3.11 +	
  3.12 +	<target name="generuj" description="">		
  3.13 +		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"></xslt>
  3.14 +	</target>
  3.15 +	
  3.16 +</project>
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/vstup/index.xml	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,8 @@
   4.4 +<stránka titulek="Chovatelská stanice">
   4.5 +  
   4.6 +  <p>
   4.7 +  	Vítejte na našich stránkách :-)
   4.8 +  	Jsme chovatelská stanice zaměřená na chov tučňáků.
   4.9 +  </p>
  4.10 +  
  4.11 +</stránka>
   5.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   5.3 @@ -0,0 +1,41 @@
   5.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   5.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   5.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5.7 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
   5.8 +	<xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
   5.9 +	
  5.10 +	<xsl:template match="/">
  5.11 +		<html>
  5.12 +			<head>
  5.13 +				<title><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></title>
  5.14 +			</head>
  5.15 +			<body>
  5.16 +				<xsl:choose>
  5.17 +					<xsl:when test="stránka/nadpis">						
  5.18 +						<!--
  5.19 +							Element nadpis je nepovinný, můžeme ho použít, pokud zde chceme formátovaný text
  5.20 +							nebo prostě jiný text než v titulku stránky.						
  5.21 +						-->
  5.22 +						<h1><xsl:value-of select="stránka/nadpis"/></h1>
  5.23 +					</xsl:when>
  5.24 +					<xsl:otherwise>
  5.25 +						<h1><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></h1>
  5.26 +					</xsl:otherwise>
  5.27 +				</xsl:choose>
  5.28 +			
  5.29 +				<!--
  5.30 +					Vložíme obsah stránky:
  5.31 +				-->				
  5.32 +				<xsl:apply-templates select="stránka/node()"/>
  5.33 +			</body>
  5.34 +		</html>
  5.35 +	</xsl:template>
  5.36 +	
  5.37 +	
  5.38 +	<xsl:template match="node()|@*">
  5.39 +	 <xsl:copy>
  5.40 +		<xsl:apply-templates select="node()|@*"/>
  5.41 +	 </xsl:copy>
  5.42 + 	</xsl:template>
  5.43 +
  5.44 +</xsl:stylesheet>