anal%C3%BDza/princip.dot
Sat, 02 Apr 2011 19:20:45 +0200 základ, první verze