šablona/stránka.xsl
changeset 1 a05c6f3cbc3e
child 2 ab9099ff88fa
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,41 @@
   1.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   1.5 +<xsl:stylesheet version="2.0"
   1.6 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   1.7 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
   1.8 +	<xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
   1.9 +	
  1.10 +	<xsl:template match="/">
  1.11 +		<html>
  1.12 +			<head>
  1.13 +				<title><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></title>
  1.14 +			</head>
  1.15 +			<body>
  1.16 +				<xsl:choose>
  1.17 +					<xsl:when test="stránka/nadpis">						
  1.18 +						<!--
  1.19 +							Element nadpis je nepovinný, můžeme ho použít, pokud zde chceme formátovaný text
  1.20 +							nebo prostě jiný text než v titulku stránky.						
  1.21 +						-->
  1.22 +						<h1><xsl:value-of select="stránka/nadpis"/></h1>
  1.23 +					</xsl:when>
  1.24 +					<xsl:otherwise>
  1.25 +						<h1><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></h1>
  1.26 +					</xsl:otherwise>
  1.27 +				</xsl:choose>
  1.28 +			
  1.29 +				<!--
  1.30 +					Vložíme obsah stránky:
  1.31 +				-->				
  1.32 +				<xsl:apply-templates select="stránka/node()"/>
  1.33 +			</body>
  1.34 +		</html>
  1.35 +	</xsl:template>
  1.36 +	
  1.37 +	
  1.38 +	<xsl:template match="node()|@*">
  1.39 +	 <xsl:copy>
  1.40 +		<xsl:apply-templates select="node()|@*"/>
  1.41 +	 </xsl:copy>
  1.42 + 	</xsl:template>
  1.43 +
  1.44 +</xsl:stylesheet>