build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jul 2012 17:04:13 +0200
changeset 114 9302cf6856ea
parent 87 25dec6931f18
child 121 1a32988c4fef
permissions -rw-r--r--
#20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra)
franta-hg@60
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@60
   2
<!--
franta-hg@60
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@60
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@60
   5
franta-hg@60
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@60
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@60
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@60
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@60
  10
franta-hg@60
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@60
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@60
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@60
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@60
  15
franta-hg@60
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@60
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@60
  18
-->
franta-hg@1
  19
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
  20
franta-hg@2
  21
	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
franta-hg@1
  22
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
  23
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
  24
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@51
  25
	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
franta-hg@1
  26
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@2
  27
	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
franta-hg@60
  28
	<property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
franta-hg@87
  29
franta-hg@15
  30
	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
franta-hg@15
  31
	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
franta-hg@87
  32
franta-hg@87
  33
	<target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,agregace,stránky"/>
franta-hg@87
  34
franta-hg@87
  35
	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">
franta-hg@20
  36
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  37
			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
franta-hg@15
  38
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  39
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@2
  40
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@6
  41
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  42
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  43
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>	
franta-hg@2
  44
			</factory>
franta-hg@2
  45
		</xslt>
franta-hg@1
  46
	</target>
franta-hg@87
  47
franta-hg@31
  48
	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@31
  49
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@31
  50
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@31
  51
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@31
  52
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  53
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@31
  54
			</factory>
franta-hg@31
  55
		</xslt>
franta-hg@31
  56
	</target>
franta-hg@87
  57
franta-hg@51
  58
	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@51
  59
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@51
  60
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@51
  61
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@51
  62
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  63
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>	
franta-hg@51
  64
			</factory>
franta-hg@51
  65
		</xslt>
franta-hg@51
  66
	</target>
franta-hg@87
  67
franta-hg@22
  68
	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@9
  69
		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
franta-hg@87
  70
franta-hg@7
  71
		<!-- Atom -->
franta-hg@20
  72
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  73
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  74
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@6
  75
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  76
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  77
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  78
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>	
franta-hg@6
  79
			</factory>
franta-hg@7
  80
		</xslt>
franta-hg@87
  81
franta-hg@8
  82
		<!-- RSS --> 
franta-hg@87
  83
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@8
  84
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  85
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@8
  86
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  87
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@8
  88
			</factory>
franta-hg@8
  89
		</xslt>
franta-hg@87
  90
franta-hg@15
  91
		<!-- Sitemap.xml -->
franta-hg@20
  92
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@9
  93
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@9
  94
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@9
  95
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  96
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@9
  97
			</factory>
franta-hg@9
  98
		</xslt>
franta-hg@87
  99
franta-hg@24
  100
		<!-- Seznam stránek --> 
franta-hg@24
  101
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
franta-hg@24
  102
			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
franta-hg@24
  103
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@24
  104
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  105
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@24
  106
			</factory>
franta-hg@24
  107
		</xslt>
franta-hg@87
  108
franta-hg@6
  109
	</target>
franta-hg@87
  110
franta-hg@87
  111
	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">
franta-hg@6
  112
		<mkdir dir="${funkce}"/>
franta-hg@6
  113
		<javac
franta-hg@6
  114
			srcdir="${šablona}/funkce/src"
franta-hg@87
  115
			destdir="${funkce}"
franta-hg@6
  116
			includeAntRuntime="no">
franta-hg@6
  117
		</javac>
franta-hg@6
  118
	</target>
franta-hg@87
  119
franta-hg@11
  120
	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
franta-hg@11
  121
		<copy todir="${výstup}">
franta-hg@78
  122
			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
franta-hg@11
  123
		</copy>
franta-hg@11
  124
	</target>
franta-hg@87
  125
franta-hg@11
  126
	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
franta-hg@11
  127
		<delete includeemptydirs="true">
franta-hg@11
  128
			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
franta-hg@11
  129
			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
franta-hg@51
  130
			<fileset file="${seznamMaker}"/>
franta-hg@11
  131
		</delete>
franta-hg@11
  132
	</target>
franta-hg@87
  133
franta-hg@64
  134
	<target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
franta-hg@64
  135
		<exec executable="x-www-browser" os="Linux">
franta-hg@64
  136
			<arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@64
  137
		</exec>
franta-hg@64
  138
	</target>
franta-hg@82
  139
franta-hg@82
  140
	<target name="dokumentace" description="Sestaví dokumentaci">
franta-hg@82
  141
		<javadoc destdir="dokumentace/javadoc" linksource="true" windowtitle="XML Web generátor – javadoc">
franta-hg@82
  142
			<fileset dir="šablona/funkce/src"/>
franta-hg@82
  143
		</javadoc>
franta-hg@82
  144
	</target>
franta-hg@87
  145
franta-hg@60
  146
	<target name="licence">
franta-hg@60
  147
		<echo>${čára}
franta-hg@60
  148
XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@60
  149
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
franta-hg@60
  150
This is free software, and you are welcome to redistribute it
franta-hg@60
  151
under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
franta-hg@60
  152
${čára}</echo>
franta-hg@60
  153
	</target>
franta-hg@87
  154
franta-hg@60
  155
	<target name="licence-gpl">
franta-hg@60
  156
		<loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
franta-hg@60
  157
		<loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
franta-hg@60
  158
		<echo>${čára}</echo> 
franta-hg@60
  159
		<echo>${licence.txt}</echo> 
franta-hg@60
  160
		<echo>${čára}</echo> 
franta-hg@60
  161
		<echo>${gpl-3.0.txt}</echo> 
franta-hg@60
  162
		<echo>${čára}</echo> 
franta-hg@60
  163
	</target>
franta-hg@87
  164
franta-hg@1
  165
</project>
franta-hg@87
  166