build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 06 Jul 2012 17:04:13 +0200
changeset 114 9302cf6856ea
parent 87 25dec6931f18
child 121 1a32988c4fef
permissions -rw-r--r--
#20 Skriptování: firma – pády (parametrizace makra)
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <!--
   3 XML Web generátor – program na generování webových stránek
   4 Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   5 
   6 This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   7 it under the terms of the GNU General Public License as published by
   8 the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   9 (at your option) any later version.
  10 
  11 This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  14 GNU General Public License for more details.
  15 
  16 You should have received a copy of the GNU General Public License
  17 along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  18 -->
  19 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
  20 
  21 	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
  22 	<property name="vstup" value="vstup"/>
  23 	<property name="výstup" value="výstup"/>
  24 	<property name="šablona" value="šablona"/>
  25 	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
  26 	<property name="temp" value="temp"/>
  27 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
  28 	<property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
  29 
  30 	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
  31 	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
  32 
  33 	<target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,agregace,stránky"/>
  34 
  35 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">
  36 		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  37 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  38 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  39 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  40 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  41 			<classpath location="${funkce}"/>
  42 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  43 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>	
  44 			</factory>
  45 		</xslt>
  46 	</target>
  47 
  48 	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
  49 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  50 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  51 			<classpath location="${funkce}"/>
  52 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  53 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  54 			</factory>
  55 		</xslt>
  56 	</target>
  57 
  58 	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
  59 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  60 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  61 			<classpath location="${funkce}"/>
  62 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  63 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>	
  64 			</factory>
  65 		</xslt>
  66 	</target>
  67 
  68 	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
  69 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  70 
  71 		<!-- Atom -->
  72 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  73 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  74 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  75 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  76 			<classpath location="${funkce}"/>
  77 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  78 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>	
  79 			</factory>
  80 		</xslt>
  81 
  82 		<!-- RSS --> 
  83 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  84 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  85 			<classpath location="${funkce}"/>
  86 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  87 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  88 			</factory>
  89 		</xslt>
  90 
  91 		<!-- Sitemap.xml -->
  92 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  93 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  94 			<classpath location="${funkce}"/>
  95 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  96 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  97 			</factory>
  98 		</xslt>
  99 
  100 		<!-- Seznam stránek --> 
  101 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  102 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  103 			<classpath location="${funkce}"/>
  104 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  105 				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  106 			</factory>
  107 		</xslt>
  108 
  109 	</target>
  110 
  111 	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">
  112 		<mkdir dir="${funkce}"/>
  113 		<javac
  114 			srcdir="${šablona}/funkce/src"
  115 			destdir="${funkce}"
  116 			includeAntRuntime="no">
  117 		</javac>
  118 	</target>
  119 
  120 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  121 		<copy todir="${výstup}">
  122 			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
  123 		</copy>
  124 	</target>
  125 
  126 	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
  127 		<delete includeemptydirs="true">
  128 			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
  129 			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
  130 			<fileset file="${seznamMaker}"/>
  131 		</delete>
  132 	</target>
  133 
  134 	<target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
  135 		<exec executable="x-www-browser" os="Linux">
  136 			<arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
  137 		</exec>
  138 	</target>
  139 
  140 	<target name="dokumentace" description="Sestaví dokumentaci">
  141 		<javadoc destdir="dokumentace/javadoc" linksource="true" windowtitle="XML Web generátor – javadoc">
  142 			<fileset dir="šablona/funkce/src"/>
  143 		</javadoc>
  144 	</target>
  145 
  146 	<target name="licence">
  147 		<echo>${čára}
  148 XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
  149 This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
  150 This is free software, and you are welcome to redistribute it
  151 under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
  152 ${čára}</echo>
  153 	</target>
  154 
  155 	<target name="licence-gpl">
  156 		<loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
  157 		<loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
  158 		<echo>${čára}</echo> 
  159 		<echo>${licence.txt}</echo> 
  160 		<echo>${čára}</echo> 
  161 		<echo>${gpl-3.0.txt}</echo> 
  162 		<echo>${čára}</echo> 
  163 	</target>
  164 
  165 </project>
  166