šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 20:39:10 +0200
changeset 11 78a8dd1eeb2b
parent 10 4e70453a027f
child 12 3719b121c3c4
permissions -rw-r--r--
statický obsah a úloha pro čištění
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
   6 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   7 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   8 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   9 	exclude-result-prefixes="fn h g">
  10 	<xsl:output 
  11 		method="xml" 
  12 		indent="yes" 
  13 		encoding="UTF-8"		
  14 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  15 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  16 	
  17 	<!-- Vstupní adresář: -->
  18 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  19 	
  20 	<!-- Celý dokument: -->
  21 	<xsl:template match="/">
  22 		<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  23 		<html>
  24 			<head>
  25 				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
  26 				<link title="Novinky (Atom)" href="atom.xml" type="application/atom+xml" rel="alternate"/>
  27 				<link title="Novinky (RSS)" href="rss.xml" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
  28 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:js"/>
  29 				<xsl:apply-templates select="$konfigurace/g:web/g:css"/>				
  30 			</head>
  31 			<body>
  32 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>			
  33 				<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
  34 				<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
  35 				<ul id="nabídka">
  36 					<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
  37 						<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
  38 						<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
  39 						<li>
  40 							<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  41 							<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
  42 							<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
  43 						</li>
  44 					</xsl:for-each>
  45 				</ul>
  46 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>				
  47 			</body>
  48 		</html>
  49 	</xsl:template>
  50 	
  51 	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  52 	<xsl:template match="*">
  53 		<xsl:element name="{name()}">
  54 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  55 			<xsl:apply-templates/>
  56 		</xsl:element>
  57   </xsl:template>
  58   
  59   <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
  60   <xsl:template match="g:web/g:js">
  61   	<script src="{text()}" type="text/javascript" />
  62   </xsl:template>
  63   <xsl:template match="g:web/g:css">
  64   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  65   </xsl:template>
  66   
  67   <!-- Ukázka vlastního „makra“: -->
  68   <xsl:template match="g:měřák">
  69   	<xsl:variable name="hodnota" select="number(@hodnota)"/>
  70   	<xsl:variable name="šířkaGrafu" select="128"/>
  71 		<xsl:choose>			
  72 			<xsl:when test="$hodnota &gt;= 0 and $hodnota &lt;= 100">				
  73 				<div style="border: 1px solid black; width: {$šířkaGrafu}px; height: 16px; padding: 0px; text-align: center; background-color: #cfc;">			
  74 					<div style="margin: 0px; background-color: #A4E666; width: {@hodnota*$šířkaGrafu div 100}px; height: 16px;"/>
  75 					<p style="margin: 0px; font-size: 12px; position: relative; top: -15px;">
  76 						<xsl:value-of select="@hodnota"/>/100
  77 					</p>	
  78 				</div>
  79 			</xsl:when>
  80 			<xsl:otherwise>
  81 				<xsl:message terminate="yes">Hodnota měřáku musí být nejméně 0 a nejvíce 100 (udává procenta).</xsl:message>
  82 			</xsl:otherwise>
  83 		</xsl:choose>
  84 	</xsl:template>
  85 
  86 </xsl:stylesheet>