build.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 13 Aug 2013 13:01:21 +0200
changeset 132 1b16c8828fc0
parent 131 d47607999a8c
child 134 85c516f944a1
permissions -rw-r--r--
zaostalé prohlížeče: textarea
franta-hg@60
   1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
franta-hg@60
   2
<!--
franta-hg@60
   3
XML Web generátor – program na generování webových stránek
franta-hg@60
   4
Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@60
   5
franta-hg@60
   6
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
franta-hg@60
   7
it under the terms of the GNU General Public License as published by
franta-hg@60
   8
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
franta-hg@60
   9
(at your option) any later version.
franta-hg@60
  10
franta-hg@60
  11
This program is distributed in the hope that it will be useful,
franta-hg@60
  12
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
franta-hg@60
  13
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
franta-hg@60
  14
GNU General Public License for more details.
franta-hg@60
  15
franta-hg@60
  16
You should have received a copy of the GNU General Public License
franta-hg@60
  17
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
franta-hg@60
  18
-->
franta-hg@1
  19
<project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
franta-hg@1
  20
franta-hg@123
  21
	<loadproperties srcfile="build.uživatelské.properties"/>
franta-hg@123
  22
	<loadproperties srcfile="build.properties"/>
franta-hg@123
  23
franta-hg@2
  24
	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
franta-hg@1
  25
	<property name="vstup" value="vstup"/>
franta-hg@1
  26
	<property name="výstup" value="výstup"/>
franta-hg@1
  27
	<property name="šablona" value="šablona"/>
franta-hg@51
  28
	<property name="seznamMaker" value="${šablona}/.makra-seznam.xsl"/>
franta-hg@1
  29
	<property name="temp" value="temp"/>
franta-hg@2
  30
	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
franta-hg@60
  31
	<property name="čára" value="----------------------------------------------------------------"/>
franta-hg@87
  32
franta-hg@15
  33
	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
franta-hg@15
  34
	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
franta-hg@87
  35
franta-hg@130
  36
	<target name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="licence,_připrav,agregace,stránky"/>
franta-hg@87
  37
franta-hg@87
  38
	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah,syntaxe,kompiluj-funkce,makra">
franta-hg@20
  39
		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@131
  40
			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="${xml.zaostaleProhlizece}"/>
franta-hg@15
  41
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  42
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@123
  43
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@6
  44
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  45
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@121
  46
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@2
  47
			</factory>
franta-hg@2
  48
		</xslt>
franta-hg@1
  49
	</target>
franta-hg@87
  50
franta-hg@31
  51
	<target name="syntaxe" description="Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@31
  52
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/css/syntaxe.css" style="${šablona}/syntaxe.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  53
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@31
  54
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@31
  55
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  56
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@31
  57
			</factory>
franta-hg@31
  58
		</xslt>
franta-hg@31
  59
	</target>
franta-hg@87
  60
franta-hg@51
  61
	<target name="makra" description="Vygeneruje seznam maker podle souborů v příslušných složkách" depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@51
  62
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${seznamMaker}" style="${šablona}/makra.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  63
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@51
  64
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@51
  65
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@121
  66
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@51
  67
			</factory>
franta-hg@51
  68
		</xslt>
franta-hg@51
  69
	</target>
franta-hg@87
  70
franta-hg@22
  71
	<target name="agregace" description="Vytvoří agregované výstupy: RSS, Atom, Sitemap.xml." depends="kompiluj-funkce">
franta-hg@9
  72
		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
franta-hg@87
  73
franta-hg@7
  74
		<!-- Atom -->
franta-hg@20
  75
		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@15
  76
			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
franta-hg@15
  77
			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@123
  78
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@9
  79
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@6
  80
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@121
  81
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@6
  82
			</factory>
franta-hg@7
  83
		</xslt>
franta-hg@87
  84
franta-hg@121
  85
		<!-- RSS -->
franta-hg@87
  86
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  87
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@9
  88
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@8
  89
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  90
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@8
  91
			</factory>
franta-hg@8
  92
		</xslt>
franta-hg@87
  93
franta-hg@15
  94
		<!-- Sitemap.xml -->
franta-hg@121
  95
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  96
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@9
  97
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@9
  98
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  99
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@9
  100
			</factory>
franta-hg@9
  101
		</xslt>
franta-hg@87
  102
franta-hg@121
  103
		<!-- Seznam stránek -->
franta-hg@121
  104
		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${vstup}/.seznam.xml" style="${šablona}/seznam.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
franta-hg@123
  105
			<classpath location="${xslt.jar}"/>
franta-hg@24
  106
			<classpath location="${funkce}"/>
franta-hg@24
  107
			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
franta-hg@87
  108
				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
franta-hg@24
  109
			</factory>
franta-hg@24
  110
		</xslt>
franta-hg@87
  111
franta-hg@6
  112
	</target>
franta-hg@87
  113
franta-hg@87
  114
	<target name="kompiluj-funkce" description="Přeloží funkce napsané v Javě.">
franta-hg@6
  115
		<mkdir dir="${funkce}"/>
franta-hg@6
  116
		<javac
franta-hg@6
  117
			srcdir="${šablona}/funkce/src"
franta-hg@87
  118
			destdir="${funkce}"
franta-hg@6
  119
			includeAntRuntime="no">
franta-hg@6
  120
		</javac>
franta-hg@6
  121
	</target>
franta-hg@87
  122
franta-hg@11
  123
	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
franta-hg@11
  124
		<copy todir="${výstup}">
franta-hg@78
  125
			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra/**,*.inc,web.conf"/>
franta-hg@11
  126
		</copy>
franta-hg@11
  127
	</target>
franta-hg@87
  128
franta-hg@11
  129
	<target name="čisti" description="Smaže vygenerovaný obsah.">
franta-hg@11
  130
		<delete includeemptydirs="true">
franta-hg@11
  131
			<fileset dir="${výstup}" includes="**/*"/>
franta-hg@11
  132
			<fileset dir="${funkce}" includes="**/*"/>
franta-hg@51
  133
			<fileset file="${seznamMaker}"/>
franta-hg@11
  134
		</delete>
franta-hg@11
  135
	</target>
franta-hg@87
  136
franta-hg@64
  137
	<target name="prohlédni" description="Otevře vygenerované stránky ve www prohlížeči.">
franta-hg@64
  138
		<exec executable="x-www-browser" os="Linux">
franta-hg@64
  139
			<arg value="${výstup}/index${výstupníPřípona}"/>
franta-hg@64
  140
		</exec>
franta-hg@64
  141
	</target>
franta-hg@82
  142
franta-hg@129
  143
	<target name="publikuj" description="Nahraje výstup na server pomocí uživatelského skriptu.">
franta-hg@129
  144
		<exec executable="skripty/_publikuj.sh" os="Linux"/>
franta-hg@129
  145
	</target>
franta-hg@130
  146
	
franta-hg@130
  147
	<target name="_připrav" description="Spustí volitelný skript před generováním.">
franta-hg@130
  148
		<exec executable="skripty/_připrav.sh" os="Linux"/>
franta-hg@130
  149
	</target>
franta-hg@129
  150
franta-hg@82
  151
	<target name="dokumentace" description="Sestaví dokumentaci">
franta-hg@82
  152
		<javadoc destdir="dokumentace/javadoc" linksource="true" windowtitle="XML Web generátor – javadoc">
franta-hg@82
  153
			<fileset dir="šablona/funkce/src"/>
franta-hg@82
  154
		</javadoc>
franta-hg@82
  155
	</target>
franta-hg@87
  156
franta-hg@60
  157
	<target name="licence">
franta-hg@60
  158
		<echo>${čára}
franta-hg@60
  159
XML Web generátor Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
franta-hg@60
  160
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
franta-hg@60
  161
This is free software, and you are welcome to redistribute it
franta-hg@60
  162
under certain conditions; type ‚ant licence-gpl‘ for details.
franta-hg@60
  163
${čára}</echo>
franta-hg@60
  164
	</target>
franta-hg@87
  165
franta-hg@60
  166
	<target name="licence-gpl">
franta-hg@60
  167
		<loadfile property="licence.txt" srcFile="licence/licence.txt"/>
franta-hg@60
  168
		<loadfile property="gpl-3.0.txt" srcFile="licence/gpl-3.0.txt"/>
franta-hg@121
  169
		<echo>${čára}</echo>
franta-hg@121
  170
		<echo>${licence.txt}</echo>
franta-hg@121
  171
		<echo>${čára}</echo>
franta-hg@121
  172
		<echo>${gpl-3.0.txt}</echo>
franta-hg@121
  173
		<echo>${čára}</echo>
franta-hg@60
  174
	</target>
franta-hg@87
  175
franta-hg@1
  176
</project>
franta-hg@87
  177