OOP: obalující třída pro práci s frontou
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 07 Apr 2009 01:16:04 +0200
changeset 6617fef4676b9
parent 5 a6822e6dd2ca
child 7 cd5d8916d983
OOP: obalující třída pro práci s frontou
c++/POSIXoveFronty/Fronta/Fronta.pro
c++/POSIXoveFronty/Fronta/Makefile
c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.cpp
c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.h
c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.h
   1.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/Fronta.pro	Sun Apr 05 22:02:15 2009 +0200
   1.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/Fronta.pro	Tue Apr 07 01:16:04 2009 +0200
   1.3 @@ -1,12 +1,12 @@
   1.4 ######################################################################
   1.5 -# Automatically generated by qmake (2.01a) p dub 3 18:45:01 2009
   1.6 +# Automatically generated by qmake (2.01a) ne dub 5 22:16:46 2009
   1.7 ######################################################################
   1.8 
   1.9 TEMPLATE = app
  1.10 TARGET = 
  1.11 -DEPENDPATH += .
  1.12 +DEPENDPATH += . qtc-gdbmacros
  1.13 INCLUDEPATH += .
  1.14 
  1.15 # Input
  1.16 -HEADERS += program.h
  1.17 -SOURCES += program.cpp
  1.18 +HEADERS += fronta.h program.h
  1.19 +SOURCES += fronta.cpp program.cpp qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp
   2.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/Makefile	Sun Apr 05 22:02:15 2009 +0200
   2.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/Makefile	Tue Apr 07 01:16:04 2009 +0200
   2.3 @@ -1,9 +1,9 @@
   2.4 #############################################################################
   2.5 # Makefile for building: Fronta
   2.6 -# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.4.3) on: so dub 4 22:38:33 2009
   2.7 +# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.4.3) on: ne dub 5 22:16:48 2009
   2.8 # Project: Fronta.pro
   2.9 # Template: app
  2.10 -# Command: /usr/bin/qmake-qt4 -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -unix -o Makefile Fronta.pro
  2.11 +# Command: /usr/bin/qmake -unix -o Makefile Fronta.pro
  2.12 #############################################################################
  2.13 
  2.14 ####### Compiler, tools and options
  2.15 @@ -19,7 +19,7 @@
  2.16 LIBS     = $(SUBLIBS) -L/usr/lib -lQtGui -lQtCore -lpthread
  2.17 AR      = ar cqs
  2.18 RANLIB    = 
  2.19 -QMAKE     = /usr/bin/qmake-qt4
  2.20 +QMAKE     = /usr/bin/qmake
  2.21 TAR      = tar -cf
  2.22 COMPRESS   = gzip -9f
  2.23 COPY     = cp -f
  2.24 @@ -42,8 +42,12 @@
  2.25 
  2.26 ####### Files
  2.27 
  2.28 -SOURCES    = program.cpp 
  2.29 -OBJECTS    = program.o
  2.30 +SOURCES    = fronta.cpp \
  2.31 +		program.cpp \
  2.32 +		qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp 
  2.33 +OBJECTS    = fronta.o \
  2.34 +		program.o \
  2.35 +		gdbmacros.o
  2.36 DIST     = /usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf \
  2.37 		/usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf \
  2.38 		/usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf \
  2.39 @@ -114,7 +118,7 @@
  2.40 		/usr/share/qt4/mkspecs/features/lex.prf \
  2.41 		/usr/lib/libQtGui.prl \
  2.42 		/usr/lib/libQtCore.prl
  2.43 -	$(QMAKE) -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -unix -o Makefile Fronta.pro
  2.44 +	$(QMAKE) -unix -o Makefile Fronta.pro
  2.45 /usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf:
  2.46 /usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf:
  2.47 /usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf:
  2.48 @@ -136,11 +140,11 @@
  2.49 /usr/lib/libQtGui.prl:
  2.50 /usr/lib/libQtCore.prl:
  2.51 qmake: FORCE
  2.52 -	@$(QMAKE) -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -unix -o Makefile Fronta.pro
  2.53 +	@$(QMAKE) -unix -o Makefile Fronta.pro
  2.54 
  2.55 dist: 
  2.56 	@$(CHK_DIR_EXISTS) .tmp/Fronta1.0.0 || $(MKDIR) .tmp/Fronta1.0.0 
  2.57 -	$(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) .tmp/Fronta1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents program.h .tmp/Fronta1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents program.cpp .tmp/Fronta1.0.0/ && (cd `dirname .tmp/Fronta1.0.0` && $(TAR) Fronta1.0.0.tar Fronta1.0.0 && $(COMPRESS) Fronta1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname .tmp/Fronta1.0.0`/Fronta1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r .tmp/Fronta1.0.0
  2.58 +	$(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) .tmp/Fronta1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents fronta.h program.h .tmp/Fronta1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents fronta.cpp program.cpp qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp .tmp/Fronta1.0.0/ && (cd `dirname .tmp/Fronta1.0.0` && $(TAR) Fronta1.0.0.tar Fronta1.0.0 && $(COMPRESS) Fronta1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname .tmp/Fronta1.0.0`/Fronta1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r .tmp/Fronta1.0.0
  2.59 
  2.60 
  2.61 clean:compiler_clean 
  2.62 @@ -180,9 +184,15 @@
  2.63 
  2.64 ####### Compile
  2.65 
  2.66 +fronta.o: fronta.cpp fronta.h
  2.67 +	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o fronta.o fronta.cpp
  2.68 +
  2.69 program.o: program.cpp program.h
  2.70 	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o program.o program.cpp
  2.71 
  2.72 +gdbmacros.o: qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp 
  2.73 +	$(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o gdbmacros.o qtc-gdbmacros/gdbmacros.cpp
  2.74 +
  2.75 ####### Install
  2.76 
  2.77 install:  FORCE
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.cpp	Tue Apr 07 01:16:04 2009 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,66 @@
   3.4 +#include <fronta.h>
   3.5 +#include <iostream>
   3.6 +
   3.7 +using namespace std;
   3.8 +
   3.9 +Fronta::Fronta() {
  3.10 +  prijimaci = false;
  3.11 +  odesilaci = false;
  3.12 +  otevrena = false;
  3.13 +}
  3.14 +
  3.15 +Fronta::Fronta(char* nazev, bool prijimaci, bool odesilaci) {
  3.16 +  this->nazev = nazev;
  3.17 +  this->prijimaci = prijimaci;
  3.18 +  this->odesilaci = odesilaci;
  3.19 +
  3.20 +  /** Nastavíme vlastnosti fronty */
  3.21 +  mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
  3.22 +  mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
  3.23 +
  3.24 +  /** Vytvoříme odesílací (obojetnou) nebo (pouze) čtecí frontu */
  3.25 +  if (odesilaci) {
  3.26 +    fronta = mq_open(nazev, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
  3.27 +    otevrena = true;
  3.28 +  } else if (prijimaci) {
  3.29 +    fronta = mq_open(nazev, O_RDONLY);
  3.30 +    otevrena = true;
  3.31 +  } else {
  3.32 +    otevrena = false;
  3.33 +  }
  3.34 +}
  3.35 +
  3.36 +int Fronta::odesliZpravu(char* zprava) {
  3.37 +  if (otevrena && odesilaci) {
  3.38 +    return mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
  3.39 +  } else {
  3.40 +    return -1;
  3.41 +  }
  3.42 +}
  3.43 +
  3.44 +char* Fronta::prijmiZpravu() {
  3.45 +  if (otevrena && prijimaci) {
  3.46 +    char zprava[DELKA_ZPRAVY + 1];
  3.47 +    zprava[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
  3.48 +    if (mq_receive(fronta, zprava, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
  3.49 +      return zprava;
  3.50 +    } else {
  3.51 +      return NULL;
  3.52 +    }
  3.53 +  } else {
  3.54 +    return NULL;
  3.55 +  }
  3.56 +}
  3.57 +
  3.58 +void Fronta::zavriFrontu(bool zrusit) {
  3.59 +  if (otevrena) {
  3.60 +    if (zrusit) {
  3.61 +      mq_unlink(nazev);
  3.62 +    }
  3.63 +    mq_close(fronta);
  3.64 +    otevrena = false;
  3.65 +  }
  3.66 +}
  3.67 +
  3.68 +
  3.69 +
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.h	Tue Apr 07 01:16:04 2009 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,42 @@
   4.4 +#ifndef _FRONTA_H
   4.5 +#define	_FRONTA_H
   4.6 +
   4.7 +#include <string.h>
   4.8 +#include <mqueue.h>
   4.9 +
  4.10 +/**
  4.11 + * Objektový obal pro POSIXovou frontu (mq).
  4.12 + */
  4.13 +class Fronta {
  4.14 +public:
  4.15 +  /** Vytvoří frontu (zapisovací umí i číst). */
  4.16 +  Fronta(char*, bool, bool);
  4.17 +  Fronta();
  4.18 +  /** Přidá zprávu do fronty. */
  4.19 +  int odesliZpravu(char*);
  4.20 +  /** Načte jednu zprávu z fronty. V případě chyby vrací NULL */
  4.21 +  char* prijmiZpravu();
  4.22 +  /** Zavře frontu. true = zruší frontu.*/
  4.23 +  void zavriFrontu(bool);
  4.24 +
  4.25 +private:
  4.26 +  char* nazev;
  4.27 +  bool prijimaci;
  4.28 +  bool odesilaci;
  4.29 +  bool otevrena;
  4.30 +  mqd_t fronta;
  4.31 +
  4.32 +  /** Vlastnosti fronty */
  4.33 +  struct mq_attr mq_vlastnosti;
  4.34 +
  4.35 +  /** Maximální počet zpráv ve frontě (potom začne blokovat) */
  4.36 +  static const int POCET_ZPRAV_VE_FRONTE = 5;
  4.37 +
  4.38 +  /** Délka jedné zprávy ve frontě */
  4.39 +  static const int DELKA_ZPRAVY = 100;
  4.40 +
  4.41 +
  4.42 +};
  4.43 +
  4.44 +#endif	/* _FRONTA_H */
  4.45 +
   5.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp	Sun Apr 05 22:02:15 2009 +0200
   5.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp	Tue Apr 07 01:16:04 2009 +0200
   5.3 @@ -6,9 +6,11 @@
   5.4 #include <program.h>
   5.5 #include <stdlib.h>
   5.6 #include <iostream>
   5.7 -#include <mqueue.h>
   5.8 #include <readline/readline.h>
   5.9 #include <signal.h>
  5.10 +#include <strings.h>
  5.11 +
  5.12 +#include "fronta.h"
  5.13 
  5.14 using namespace std;
  5.15 
  5.16 @@ -23,9 +25,9 @@
  5.17   signal(SIGTERM, zpracujSignal);
  5.18   signal(SIGINT, zpracujSignal);
  5.19 
  5.20 -  /** Nastavíme vlastnosti fronty */
  5.21 -  mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
  5.22 -  mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
  5.23 +  /** TODO: zeptat se na název fronty */
  5.24 +  //strcpy(nazevFronty, VYCHOZI_NAZEV_FRONTY);
  5.25 +  nazevFronty = "/mojeFronta";
  5.26 
  5.27   /** Program pracuje buď v režimu přijímání nebo odesílání */
  5.28   if (isOdesilaciRezim()) {
  5.29 @@ -34,7 +36,9 @@
  5.30     prijimej();
  5.31   }
  5.32 
  5.33 -  /** Sem se nedostaneme – program končí, až když dostane patřičný signál. */
  5.34 +  fronta.zavriFrontu(false);
  5.35 +
  5.36 +  /** Sem se nedostaneme, pokud metody poběží v cyklu – program končí, až když dostane patřičný signál. */
  5.37   return (EXIT_SUCCESS);
  5.38 }
  5.39 
  5.40 @@ -56,34 +60,29 @@
  5.41 
  5.42 void odesilej() {
  5.43   cout << "Odesíláme…" << endl;
  5.44 +  fronta = Fronta(nazevFronty, false, true);
  5.45 
  5.46 -  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
  5.47 -
  5.48 +  /** TODO: načíst ze standardního vstupu */
  5.49   char zprava[] = "zpráva";
  5.50 
  5.51 -  int vysledek = mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
  5.52 -  if (vysledek == 0) {
  5.53 +  if (fronta.odesliZpravu(zprava) == 0) {
  5.54     cout << "Zpráva odeslána." << endl;
  5.55   } else {
  5.56     cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
  5.57   }
  5.58 -
  5.59 -  mq_close(fronta);
  5.60 }
  5.61 
  5.62 void prijimej() {
  5.63   cout << "Přijímáme…" << endl;
  5.64 +  fronta = Fronta(nazevFronty, true, false);
  5.65 
  5.66 -  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
  5.67 -  char s[DELKA_ZPRAVY + 1];
  5.68 -  s[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
  5.69 -  if (mq_receive(fronta, s, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
  5.70 -    printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
  5.71 +  char* zprava = fronta.prijmiZpravu();
  5.72 +
  5.73 +  if (zprava == NULL) {
  5.74 +    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
  5.75   } else {
  5.76 -    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
  5.77 +    printf("Přijatá zpráva: %s\n", zprava);
  5.78   }
  5.79 -
  5.80 -  mq_close(fronta);
  5.81 }
  5.82 
  5.83 void zpracujSignal(int signal) {
   6.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.h	Sun Apr 05 22:02:15 2009 +0200
   6.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.h	Tue Apr 07 01:16:04 2009 +0200
   6.3 @@ -3,7 +3,7 @@
   6.4  * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
   6.5  */
   6.6 
   6.7 -#include <mqueue.h>
   6.8 +#include "fronta.h"
   6.9 
  6.10 #ifndef _PROGRAM_H
  6.11 #define	_PROGRAM_H
  6.12 @@ -13,22 +13,19 @@
  6.13 extern "C" {
  6.14 #endif
  6.15 
  6.16 -  /** Název POSIXové fronty */
  6.17 -  const char* NAZEV_FRONTY = "/mojeFronta";
  6.18 +  /** Výchozé název POSIXové fronty. */
  6.19 +  const char* VYCHOZI_NAZEV_FRONTY = "/mojeFronta";
  6.20 
  6.21 -  /** Vlastnosti fronty */
  6.22 -  struct mq_attr mq_vlastnosti;
  6.23 +  /** Název POSIXové fronty. */
  6.24 +  char* nazevFronty;
  6.25 
  6.26 -  /** Maximální počet zpráv ve frontě (potom začne blokovat) */
  6.27 -  const int POCET_ZPRAV_VE_FRONTE = 5;
  6.28 +  /** Objekt obalující POSIXovou frontu. */
  6.29 +  Fronta fronta;
  6.30 
  6.31 -  /** Délka jedné zprávy ve frontě */
  6.32 -  const int DELKA_ZPRAVY = 100;
  6.33 -
  6.34 -  /** Režim přijímání zpráv */
  6.35 +  /** Režim přijímání zpráv. */
  6.36   void prijimej();
  6.37 
  6.38 -  /** Režim odesílání zpráv */
  6.39 +  /** Režim odesílání zpráv. */
  6.40   void odesilej();
  6.41 
  6.42   /**