c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.cpp
changeset 6 617fef4676b9
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.cpp	Tue Apr 07 01:16:04 2009 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,66 @@
   1.4 +#include <fronta.h>
   1.5 +#include <iostream>
   1.6 +
   1.7 +using namespace std;
   1.8 +
   1.9 +Fronta::Fronta() {
  1.10 +  prijimaci = false;
  1.11 +  odesilaci = false;
  1.12 +  otevrena = false;
  1.13 +}
  1.14 +
  1.15 +Fronta::Fronta(char* nazev, bool prijimaci, bool odesilaci) {
  1.16 +  this->nazev = nazev;
  1.17 +  this->prijimaci = prijimaci;
  1.18 +  this->odesilaci = odesilaci;
  1.19 +
  1.20 +  /** Nastavíme vlastnosti fronty */
  1.21 +  mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
  1.22 +  mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
  1.23 +
  1.24 +  /** Vytvoříme odesílací (obojetnou) nebo (pouze) čtecí frontu */
  1.25 +  if (odesilaci) {
  1.26 +    fronta = mq_open(nazev, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
  1.27 +    otevrena = true;
  1.28 +  } else if (prijimaci) {
  1.29 +    fronta = mq_open(nazev, O_RDONLY);
  1.30 +    otevrena = true;
  1.31 +  } else {
  1.32 +    otevrena = false;
  1.33 +  }
  1.34 +}
  1.35 +
  1.36 +int Fronta::odesliZpravu(char* zprava) {
  1.37 +  if (otevrena && odesilaci) {
  1.38 +    return mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
  1.39 +  } else {
  1.40 +    return -1;
  1.41 +  }
  1.42 +}
  1.43 +
  1.44 +char* Fronta::prijmiZpravu() {
  1.45 +  if (otevrena && prijimaci) {
  1.46 +    char zprava[DELKA_ZPRAVY + 1];
  1.47 +    zprava[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
  1.48 +    if (mq_receive(fronta, zprava, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
  1.49 +      return zprava;
  1.50 +    } else {
  1.51 +      return NULL;
  1.52 +    }
  1.53 +  } else {
  1.54 +    return NULL;
  1.55 +  }
  1.56 +}
  1.57 +
  1.58 +void Fronta::zavriFrontu(bool zrusit) {
  1.59 +  if (otevrena) {
  1.60 +    if (zrusit) {
  1.61 +      mq_unlink(nazev);
  1.62 +    }
  1.63 +    mq_close(fronta);
  1.64 +    otevrena = false;
  1.65 +  }
  1.66 +}
  1.67 +
  1.68 +
  1.69 +