c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 07 Apr 2009 01:16:04 +0200
changeset 6 617fef4676b9
parent 5 a6822e6dd2ca
child 7 cd5d8916d983
permissions -rw-r--r--
OOP: obalující třída pro práci s frontou
   1 /**
   2 * Program POSIXové Fronty
   3 * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
   4 */
   5 
   6 #include <program.h>
   7 #include <stdlib.h>
   8 #include <iostream>
   9 #include <readline/readline.h>
  10 #include <signal.h>
  11 #include <strings.h>
  12 
  13 #include "fronta.h"
  14 
  15 using namespace std;
  16 
  17 /**
  18 * Spuštění programu „POSIXovéFronty“
  19 */
  20 int main() {
  21 
  22   cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
  23 
  24   /** Nastavíme reakci na signál SIGTERM */
  25   signal(SIGTERM, zpracujSignal);
  26   signal(SIGINT, zpracujSignal);
  27 
  28   /** TODO: zeptat se na název fronty */
  29   //strcpy(nazevFronty, VYCHOZI_NAZEV_FRONTY);
  30   nazevFronty = "/mojeFronta";
  31 
  32   /** Program pracuje buď v režimu přijímání nebo odesílání */
  33   if (isOdesilaciRezim()) {
  34     odesilej();
  35   } else {
  36     prijimej();
  37   }
  38 
  39   fronta.zavriFrontu(false);
  40 
  41   /** Sem se nedostaneme, pokud metody poběží v cyklu – program končí, až když dostane patřičný signál. */
  42   return (EXIT_SUCCESS);
  43 }
  44 
  45 bool isOdesilaciRezim() {
  46 
  47   cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
  48 
  49   char odpoved = cin.get();
  50   cin.get();
  51 
  52   if (odpoved == 'o') {
  53     return true;
  54   } else if (odpoved == 'p') {
  55     return false;
  56   } else {
  57     return isOdesilaciRezim();
  58   }
  59 }
  60 
  61 void odesilej() {
  62   cout << "Odesíláme…" << endl;
  63   fronta = Fronta(nazevFronty, false, true);
  64 
  65   /** TODO: načíst ze standardního vstupu */
  66   char zprava[] = "zpráva";
  67 
  68   if (fronta.odesliZpravu(zprava) == 0) {
  69     cout << "Zpráva odeslána." << endl;
  70   } else {
  71     cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
  72   }
  73 }
  74 
  75 void prijimej() {
  76   cout << "Přijímáme…" << endl;
  77   fronta = Fronta(nazevFronty, true, false);
  78 
  79   char* zprava = fronta.prijmiZpravu();
  80 
  81   if (zprava == NULL) {
  82     cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
  83   } else {
  84     printf("Přijatá zpráva: %s\n", zprava);
  85   }
  86 }
  87 
  88 void zpracujSignal(int signal) {
  89   if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT) {
  90     cout << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << endl;
  91     exit(1);
  92   }
  93 }
  94