Komentáře, drobnosti
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 05 Apr 2009 22:02:15 +0200
changeset 5a6822e6dd2ca
parent 4 fb862232e704
child 6 617fef4676b9
Komentáře, drobnosti
c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.h
   1.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp	Sun Apr 05 21:08:09 2009 +0200
   1.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp	Sun Apr 05 22:02:15 2009 +0200
   1.3 @@ -1,14 +1,11 @@
   1.4 -/* 
   1.5 - * File:  program.cpp
   1.6 - * Author: fiki
   1.7 - *
   1.8 - * Created on 1. duben 2009, 23:54
   1.9 +/**
  1.10 + * Program POSIXové Fronty
  1.11 + * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
  1.12  */
  1.13 
  1.14 #include <program.h>
  1.15 #include <stdlib.h>
  1.16 -//#include <iostream>
  1.17 -#include <c++/4.3.2/iostream>
  1.18 +#include <iostream>
  1.19 #include <mqueue.h>
  1.20 #include <readline/readline.h>
  1.21 #include <signal.h>
  1.22 @@ -22,35 +19,26 @@
  1.23 
  1.24   cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
  1.25 
  1.26 +  /** Nastavíme reakci na signál SIGTERM */
  1.27   signal(SIGTERM, zpracujSignal);
  1.28 +  signal(SIGINT, zpracujSignal);
  1.29 
  1.30 +  /** Nastavíme vlastnosti fronty */
  1.31   mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
  1.32   mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
  1.33 
  1.34 -
  1.35 -  //cout << "maxmsg: " << ma.mq_maxmsg;
  1.36 -  //cout << "msgsize: " << ma.mq_msgsize;
  1.37 -
  1.38 -
  1.39 -
  1.40 -
  1.41 -  //cout << NAZEV_FRONTY << endl;
  1.42 -
  1.43 +  /** Program pracuje buď v režimu přijímání nebo odesílání */
  1.44   if (isOdesilaciRezim()) {
  1.45     odesilej();
  1.46   } else {
  1.47     prijimej();
  1.48   }
  1.49 
  1.50 -
  1.51 -
  1.52 -
  1.53 -
  1.54 +  /** Sem se nedostaneme – program končí, až když dostane patřičný signál. */
  1.55   return (EXIT_SUCCESS);
  1.56 }
  1.57 
  1.58 bool isOdesilaciRezim() {
  1.59 -  //char *odpoved = readline("Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací");
  1.60 
  1.61   cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
  1.62 
  1.63 @@ -67,9 +55,7 @@
  1.64 }
  1.65 
  1.66 void odesilej() {
  1.67 -  cout << "odesíláme" << endl;
  1.68 -
  1.69 -
  1.70 +  cout << "Odesíláme…" << endl;
  1.71 
  1.72   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
  1.73 
  1.74 @@ -77,18 +63,16 @@
  1.75 
  1.76   int vysledek = mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
  1.77   if (vysledek == 0) {
  1.78 -    cout << "Zpráva odeslána" << endl;
  1.79 +    cout << "Zpráva odeslána." << endl;
  1.80   } else {
  1.81 -    cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě" << endl;
  1.82 +    cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
  1.83   }
  1.84 
  1.85 -  //cin.get();
  1.86 -
  1.87   mq_close(fronta);
  1.88 }
  1.89 
  1.90 void prijimej() {
  1.91 -  cout << "přijímáme" << endl;
  1.92 +  cout << "Přijímáme…" << endl;
  1.93 
  1.94   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
  1.95   char s[DELKA_ZPRAVY + 1];
  1.96 @@ -96,16 +80,15 @@
  1.97   if (mq_receive(fronta, s, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
  1.98     printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
  1.99   } else {
  1.100 -    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu" << endl;
  1.101 +    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
  1.102   }
  1.103 
  1.104 -  //mq_unlink(NAZEV_FRONTY);
  1.105   mq_close(fronta);
  1.106 }
  1.107 
  1.108 void zpracujSignal(int signal) {
  1.109 -  if (signal == SIGTERM) {
  1.110 -    cout << "Končím program na základě signálu " << signal << endl;
  1.111 +  if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT) {
  1.112 +    cout << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << endl;
  1.113     exit(1);
  1.114   }
  1.115 }
   2.1 --- a/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.h	Sun Apr 05 21:08:09 2009 +0200
   2.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.h	Sun Apr 05 22:02:15 2009 +0200
   2.3 @@ -1,8 +1,6 @@
   2.4 -/* 
   2.5 - * File:  program.h
   2.6 - * Author: fiki
   2.7 - *
   2.8 - * Created on 2. duben 2009, 0:07
   2.9 +/**
  2.10 + * Program POSIXové Fronty
  2.11 + * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
  2.12  */
  2.13 
  2.14 #include <mqueue.h>
  2.15 @@ -15,21 +13,32 @@
  2.16 extern "C" {
  2.17 #endif
  2.18 
  2.19 +  /** Název POSIXové fronty */
  2.20   const char* NAZEV_FRONTY = "/mojeFronta";
  2.21 +
  2.22 +  /** Vlastnosti fronty */
  2.23   struct mq_attr mq_vlastnosti;
  2.24 +
  2.25 +  /** Maximální počet zpráv ve frontě (potom začne blokovat) */
  2.26   const int POCET_ZPRAV_VE_FRONTE = 5;
  2.27 +
  2.28 +  /** Délka jedné zprávy ve frontě */
  2.29   const int DELKA_ZPRAVY = 100;
  2.30 
  2.31 +  /** Režim přijímání zpráv */
  2.32   void prijimej();
  2.33 +
  2.34 +  /** Režim odesílání zpráv */
  2.35   void odesilej();
  2.36 
  2.37   /**
  2.38    * Zeptá se uživatele, zda se má program spustit v odesílacím nebo přijímacím režimu.
  2.39 -   * true = odesílací
  2.40 +   * true = odesílací,
  2.41    * false = přijímací
  2.42    */
  2.43   bool isOdesilaciRezim();
  2.44 
  2.45 +  /** Zpracuje signál jako např. SIGTERM (ten ukončí běh tohoto programu). */
  2.46   void zpracujSignal(int signal);
  2.47 
  2.48 #ifdef	__cplusplus