c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 07 Apr 2009 01:16:04 +0200
changeset 6 617fef4676b9
parent 5 a6822e6dd2ca
child 7 cd5d8916d983
permissions -rw-r--r--
OOP: obalující třída pro práci s frontou
franta-hg@5
   1
/**
franta-hg@5
   2
 * Program POSIXové Fronty
franta-hg@5
   3
 * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
franta-hg@1
   4
 */
franta-hg@1
   5
franta-hg@1
   6
#include <program.h>
franta-hg@1
   7
#include <stdlib.h>
franta-hg@5
   8
#include <iostream>
franta-hg@1
   9
#include <readline/readline.h>
franta-hg@4
  10
#include <signal.h>
franta-hg@6
  11
#include <strings.h>
franta-hg@6
  12
franta-hg@6
  13
#include "fronta.h"
franta-hg@1
  14
franta-hg@1
  15
using namespace std;
franta-hg@1
  16
franta-hg@4
  17
/**
franta-hg@4
  18
 * Spuštění programu „POSIXovéFronty“
franta-hg@4
  19
 */
franta-hg@2
  20
int main() {
franta-hg@1
  21
franta-hg@1
  22
  cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
franta-hg@1
  23
franta-hg@5
  24
  /** Nastavíme reakci na signál SIGTERM */
franta-hg@4
  25
  signal(SIGTERM, zpracujSignal);
franta-hg@5
  26
  signal(SIGINT, zpracujSignal);
franta-hg@4
  27
franta-hg@6
  28
  /** TODO: zeptat se na název fronty */
franta-hg@6
  29
  //strcpy(nazevFronty, VYCHOZI_NAZEV_FRONTY);
franta-hg@6
  30
  nazevFronty = "/mojeFronta";
franta-hg@1
  31
franta-hg@5
  32
  /** Program pracuje buď v režimu přijímání nebo odesílání */
franta-hg@1
  33
  if (isOdesilaciRezim()) {
franta-hg@1
  34
    odesilej();
franta-hg@1
  35
  } else {
franta-hg@1
  36
    prijimej();
franta-hg@1
  37
  }
franta-hg@1
  38
franta-hg@6
  39
  fronta.zavriFrontu(false);
franta-hg@6
  40
franta-hg@6
  41
  /** Sem se nedostaneme, pokud metody poběží v cyklu – program končí, až když dostane patřičný signál. */
franta-hg@1
  42
  return (EXIT_SUCCESS);
franta-hg@1
  43
}
franta-hg@1
  44
franta-hg@1
  45
bool isOdesilaciRezim() {
franta-hg@1
  46
franta-hg@1
  47
  cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
franta-hg@1
  48
franta-hg@1
  49
  char odpoved = cin.get();
franta-hg@1
  50
  cin.get();
franta-hg@1
  51
franta-hg@1
  52
  if (odpoved == 'o') {
franta-hg@1
  53
    return true;
franta-hg@1
  54
  } else if (odpoved == 'p') {
franta-hg@1
  55
    return false;
franta-hg@1
  56
  } else {
franta-hg@1
  57
    return isOdesilaciRezim();
franta-hg@1
  58
  }
franta-hg@1
  59
}
franta-hg@1
  60
franta-hg@1
  61
void odesilej() {
franta-hg@5
  62
  cout << "Odesíláme…" << endl;
franta-hg@6
  63
  fronta = Fronta(nazevFronty, false, true);
franta-hg@1
  64
franta-hg@6
  65
  /** TODO: načíst ze standardního vstupu */
franta-hg@2
  66
  char zprava[] = "zpráva";
franta-hg@1
  67
franta-hg@6
  68
  if (fronta.odesliZpravu(zprava) == 0) {
franta-hg@5
  69
    cout << "Zpráva odeslána." << endl;
franta-hg@4
  70
  } else {
franta-hg@5
  71
    cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
franta-hg@4
  72
  }
franta-hg@1
  73
}
franta-hg@1
  74
franta-hg@1
  75
void prijimej() {
franta-hg@5
  76
  cout << "Přijímáme…" << endl;
franta-hg@6
  77
  fronta = Fronta(nazevFronty, true, false);
franta-hg@1
  78
franta-hg@6
  79
  char* zprava = fronta.prijmiZpravu();
franta-hg@6
  80
franta-hg@6
  81
  if (zprava == NULL) {
franta-hg@6
  82
    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
franta-hg@1
  83
  } else {
franta-hg@6
  84
    printf("Přijatá zpráva: %s\n", zprava);
franta-hg@1
  85
  }
franta-hg@4
  86
}
franta-hg@1
  87
franta-hg@4
  88
void zpracujSignal(int signal) {
franta-hg@5
  89
  if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT) {
franta-hg@5
  90
    cout << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << endl;
franta-hg@4
  91
    exit(1);
franta-hg@4
  92
  }
franta-hg@4
  93
}
franta-hg@1
  94