c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.h
changeset 6 617fef4676b9
child 11 481514f85b3a
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/c++/POSIXoveFronty/Fronta/fronta.h	Tue Apr 07 01:16:04 2009 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,42 @@
   1.4 +#ifndef _FRONTA_H
   1.5 +#define	_FRONTA_H
   1.6 +
   1.7 +#include <string.h>
   1.8 +#include <mqueue.h>
   1.9 +
  1.10 +/**
  1.11 + * Objektový obal pro POSIXovou frontu (mq).
  1.12 + */
  1.13 +class Fronta {
  1.14 +public:
  1.15 +  /** Vytvoří frontu (zapisovací umí i číst). */
  1.16 +  Fronta(char*, bool, bool);
  1.17 +  Fronta();
  1.18 +  /** Přidá zprávu do fronty. */
  1.19 +  int odesliZpravu(char*);
  1.20 +  /** Načte jednu zprávu z fronty. V případě chyby vrací NULL */
  1.21 +  char* prijmiZpravu();
  1.22 +  /** Zavře frontu. true = zruší frontu.*/
  1.23 +  void zavriFrontu(bool);
  1.24 +
  1.25 +private:
  1.26 +  char* nazev;
  1.27 +  bool prijimaci;
  1.28 +  bool odesilaci;
  1.29 +  bool otevrena;
  1.30 +  mqd_t fronta;
  1.31 +
  1.32 +  /** Vlastnosti fronty */
  1.33 +  struct mq_attr mq_vlastnosti;
  1.34 +
  1.35 +  /** Maximální počet zpráv ve frontě (potom začne blokovat) */
  1.36 +  static const int POCET_ZPRAV_VE_FRONTE = 5;
  1.37 +
  1.38 +  /** Délka jedné zprávy ve frontě */
  1.39 +  static const int DELKA_ZPRAVY = 100;
  1.40 +
  1.41 +
  1.42 +};
  1.43 +
  1.44 +#endif	/* _FRONTA_H */
  1.45 +