c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 05 Apr 2009 12:39:59 +0200
changeset 2 f1aae09bb78e
parent 1 9a570824084d
child 4 fb862232e704
permissions -rw-r--r--
Přesunutí některých hodnot do konstatnt (počet zpráv, délka zprávy)
franta-hg@1
   1
/* 
franta-hg@1
   2
 * File:  program.cpp
franta-hg@1
   3
 * Author: fiki
franta-hg@1
   4
 *
franta-hg@1
   5
 * Created on 1. duben 2009, 23:54
franta-hg@1
   6
 */
franta-hg@1
   7
franta-hg@1
   8
#include <program.h>
franta-hg@1
   9
#include <stdlib.h>
franta-hg@1
  10
//#include <iostream>
franta-hg@1
  11
#include <c++/4.3.2/iostream>
franta-hg@1
  12
#include <mqueue.h>
franta-hg@1
  13
#include <readline/readline.h>
franta-hg@1
  14
franta-hg@1
  15
using namespace std;
franta-hg@1
  16
franta-hg@2
  17
int main() {
franta-hg@1
  18
franta-hg@1
  19
  cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
franta-hg@1
  20
franta-hg@2
  21
  mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
franta-hg@2
  22
  mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
franta-hg@1
  23
franta-hg@2
  24
franta-hg@2
  25
  //cout << "maxmsg: " << ma.mq_maxmsg;
franta-hg@2
  26
  //cout << "msgsize: " << ma.mq_msgsize;
franta-hg@2
  27
franta-hg@2
  28
franta-hg@2
  29
franta-hg@1
  30
franta-hg@1
  31
  //cout << NAZEV_FRONTY << endl;
franta-hg@1
  32
franta-hg@1
  33
  if (isOdesilaciRezim()) {
franta-hg@1
  34
    odesilej();
franta-hg@1
  35
  } else {
franta-hg@1
  36
    prijimej();
franta-hg@1
  37
  }
franta-hg@1
  38
franta-hg@1
  39
franta-hg@1
  40
franta-hg@1
  41
franta-hg@1
  42
franta-hg@1
  43
  return (EXIT_SUCCESS);
franta-hg@1
  44
}
franta-hg@1
  45
franta-hg@1
  46
bool isOdesilaciRezim() {
franta-hg@1
  47
  //char *odpoved = readline("Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací");
franta-hg@1
  48
franta-hg@1
  49
  cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
franta-hg@1
  50
franta-hg@1
  51
  char odpoved = cin.get();
franta-hg@1
  52
  cin.get();
franta-hg@1
  53
franta-hg@1
  54
  if (odpoved == 'o') {
franta-hg@1
  55
    return true;
franta-hg@1
  56
  } else if (odpoved == 'p') {
franta-hg@1
  57
    return false;
franta-hg@1
  58
  } else {
franta-hg@1
  59
    return isOdesilaciRezim();
franta-hg@1
  60
  }
franta-hg@1
  61
}
franta-hg@1
  62
franta-hg@1
  63
void odesilej() {
franta-hg@1
  64
  cout << "odesíláme" << endl;
franta-hg@1
  65
franta-hg@1
  66
franta-hg@1
  67
franta-hg@2
  68
  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
franta-hg@2
  69
franta-hg@2
  70
  char zprava[] = "zpráva";
franta-hg@1
  71
franta-hg@1
  72
  mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
franta-hg@1
  73
franta-hg@1
  74
  cin.get();
franta-hg@1
  75
franta-hg@1
  76
  mq_close(fronta);
franta-hg@1
  77
}
franta-hg@1
  78
franta-hg@1
  79
void prijimej() {
franta-hg@1
  80
  cout << "přijímáme" << endl;
franta-hg@1
  81
franta-hg@1
  82
  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
franta-hg@2
  83
  char s[DELKA_ZPRAVY + 1];
franta-hg@2
  84
  s[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
franta-hg@2
  85
  if (mq_receive(fronta, s, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
franta-hg@1
  86
    printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
franta-hg@1
  87
  } else {
franta-hg@1
  88
    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu" << endl;
franta-hg@1
  89
  }
franta-hg@1
  90
franta-hg@1
  91
  //mq_unlink(NAZEV_FRONTY);
franta-hg@1
  92
  mq_close(fronta);
franta-hg@1
  93
franta-hg@1
  94
franta-hg@1
  95
}