c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 03 Apr 2009 22:39:11 +0200
changeset 1 9a570824084d
child 2 f1aae09bb78e
permissions -rw-r--r--
Založení projektu, funguje odesílání i přijímání zpráv.
franta-hg@1
   1
/* 
franta-hg@1
   2
 * File:  program.cpp
franta-hg@1
   3
 * Author: fiki
franta-hg@1
   4
 *
franta-hg@1
   5
 * Created on 1. duben 2009, 23:54
franta-hg@1
   6
 */
franta-hg@1
   7
franta-hg@1
   8
#include <program.h>
franta-hg@1
   9
#include <stdlib.h>
franta-hg@1
  10
//#include <iostream>
franta-hg@1
  11
#include <c++/4.3.2/iostream>
franta-hg@1
  12
#include <mqueue.h>
franta-hg@1
  13
#include <readline/readline.h>
franta-hg@1
  14
franta-hg@1
  15
using namespace std;
franta-hg@1
  16
franta-hg@1
  17
struct mq_attr ma = {
franta-hg@1
  18
  ma.mq_maxmsg = 5,
franta-hg@1
  19
  ma.mq_msgsize = 100
franta-hg@1
  20
};
franta-hg@1
  21
franta-hg@1
  22
/*
franta-hg@1
  23
 * 
franta-hg@1
  24
 */
franta-hg@1
  25
int main(int argc, char** argv) {
franta-hg@1
  26
franta-hg@1
  27
  cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
franta-hg@1
  28
franta-hg@1
  29
  ma.mq_maxmsg = 5;
franta-hg@1
  30
  ma.mq_msgsize = 100;
franta-hg@1
  31
franta-hg@1
  32
  
franta-hg@1
  33
franta-hg@1
  34
  //cout << NAZEV_FRONTY << endl;
franta-hg@1
  35
franta-hg@1
  36
  if (isOdesilaciRezim()) {
franta-hg@1
  37
    odesilej();
franta-hg@1
  38
  } else {
franta-hg@1
  39
    prijimej();
franta-hg@1
  40
  }
franta-hg@1
  41
franta-hg@1
  42
franta-hg@1
  43
franta-hg@1
  44
franta-hg@1
  45
franta-hg@1
  46
  return (EXIT_SUCCESS);
franta-hg@1
  47
}
franta-hg@1
  48
franta-hg@1
  49
bool isOdesilaciRezim() {
franta-hg@1
  50
  //char *odpoved = readline("Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací");
franta-hg@1
  51
franta-hg@1
  52
  cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
franta-hg@1
  53
franta-hg@1
  54
  char odpoved = cin.get();
franta-hg@1
  55
  cin.get();
franta-hg@1
  56
franta-hg@1
  57
  if (odpoved == 'o') {
franta-hg@1
  58
    return true;
franta-hg@1
  59
  } else if (odpoved == 'p') {
franta-hg@1
  60
    return false;
franta-hg@1
  61
  } else {
franta-hg@1
  62
    return isOdesilaciRezim();
franta-hg@1
  63
  }
franta-hg@1
  64
}
franta-hg@1
  65
franta-hg@1
  66
void odesilej() {
franta-hg@1
  67
  cout << "odesíláme" << endl;
franta-hg@1
  68
franta-hg@1
  69
  
franta-hg@1
  70
franta-hg@1
  71
  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &ma);
franta-hg@1
  72
franta-hg@1
  73
  char* zprava = "zpráva";
franta-hg@1
  74
franta-hg@1
  75
  mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
franta-hg@1
  76
franta-hg@1
  77
  cin.get();
franta-hg@1
  78
franta-hg@1
  79
  mq_close(fronta);
franta-hg@1
  80
}
franta-hg@1
  81
franta-hg@1
  82
void prijimej() {
franta-hg@1
  83
  cout << "přijímáme" << endl;
franta-hg@1
  84
franta-hg@1
  85
  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
franta-hg@1
  86
  char s[101];
franta-hg@1
  87
  s[100] = '\0';
franta-hg@1
  88
  if (mq_receive(fronta, s, 100, NULL) > 0) {
franta-hg@1
  89
    printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
franta-hg@1
  90
  } else {
franta-hg@1
  91
    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu" << endl;
franta-hg@1
  92
  }
franta-hg@1
  93
franta-hg@1
  94
  //mq_unlink(NAZEV_FRONTY);
franta-hg@1
  95
  mq_close(fronta);
franta-hg@1
  96
franta-hg@1
  97
franta-hg@1
  98
}
franta-hg@1
  99