c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 05 Apr 2009 21:08:09 +0200
changeset 4 fb862232e704
parent 2 f1aae09bb78e
child 5 a6822e6dd2ca
permissions -rw-r--r--
Zpracování signálu SIGTERM → vypsání hlášky a ukončení programu.
franta-hg@1
   1
/* 
franta-hg@1
   2
 * File:  program.cpp
franta-hg@1
   3
 * Author: fiki
franta-hg@1
   4
 *
franta-hg@1
   5
 * Created on 1. duben 2009, 23:54
franta-hg@1
   6
 */
franta-hg@1
   7
franta-hg@1
   8
#include <program.h>
franta-hg@1
   9
#include <stdlib.h>
franta-hg@1
  10
//#include <iostream>
franta-hg@1
  11
#include <c++/4.3.2/iostream>
franta-hg@1
  12
#include <mqueue.h>
franta-hg@1
  13
#include <readline/readline.h>
franta-hg@4
  14
#include <signal.h>
franta-hg@1
  15
franta-hg@1
  16
using namespace std;
franta-hg@1
  17
franta-hg@4
  18
/**
franta-hg@4
  19
 * Spuštění programu „POSIXovéFronty“
franta-hg@4
  20
 */
franta-hg@2
  21
int main() {
franta-hg@1
  22
franta-hg@1
  23
  cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
franta-hg@1
  24
franta-hg@4
  25
  signal(SIGTERM, zpracujSignal);
franta-hg@4
  26
franta-hg@2
  27
  mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
franta-hg@2
  28
  mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
franta-hg@1
  29
franta-hg@2
  30
franta-hg@2
  31
  //cout << "maxmsg: " << ma.mq_maxmsg;
franta-hg@2
  32
  //cout << "msgsize: " << ma.mq_msgsize;
franta-hg@2
  33
franta-hg@2
  34
franta-hg@2
  35
franta-hg@1
  36
franta-hg@1
  37
  //cout << NAZEV_FRONTY << endl;
franta-hg@1
  38
franta-hg@1
  39
  if (isOdesilaciRezim()) {
franta-hg@1
  40
    odesilej();
franta-hg@1
  41
  } else {
franta-hg@1
  42
    prijimej();
franta-hg@1
  43
  }
franta-hg@1
  44
franta-hg@1
  45
franta-hg@1
  46
franta-hg@1
  47
franta-hg@1
  48
franta-hg@1
  49
  return (EXIT_SUCCESS);
franta-hg@1
  50
}
franta-hg@1
  51
franta-hg@1
  52
bool isOdesilaciRezim() {
franta-hg@1
  53
  //char *odpoved = readline("Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací");
franta-hg@1
  54
franta-hg@1
  55
  cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
franta-hg@1
  56
franta-hg@1
  57
  char odpoved = cin.get();
franta-hg@1
  58
  cin.get();
franta-hg@1
  59
franta-hg@1
  60
  if (odpoved == 'o') {
franta-hg@1
  61
    return true;
franta-hg@1
  62
  } else if (odpoved == 'p') {
franta-hg@1
  63
    return false;
franta-hg@1
  64
  } else {
franta-hg@1
  65
    return isOdesilaciRezim();
franta-hg@1
  66
  }
franta-hg@1
  67
}
franta-hg@1
  68
franta-hg@1
  69
void odesilej() {
franta-hg@1
  70
  cout << "odesíláme" << endl;
franta-hg@1
  71
franta-hg@1
  72
franta-hg@1
  73
franta-hg@2
  74
  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
franta-hg@2
  75
franta-hg@2
  76
  char zprava[] = "zpráva";
franta-hg@1
  77
franta-hg@4
  78
  int vysledek = mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
franta-hg@4
  79
  if (vysledek == 0) {
franta-hg@4
  80
    cout << "Zpráva odeslána" << endl;
franta-hg@4
  81
  } else {
franta-hg@4
  82
    cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě" << endl;
franta-hg@4
  83
  }
franta-hg@1
  84
franta-hg@4
  85
  //cin.get();
franta-hg@1
  86
franta-hg@1
  87
  mq_close(fronta);
franta-hg@1
  88
}
franta-hg@1
  89
franta-hg@1
  90
void prijimej() {
franta-hg@1
  91
  cout << "přijímáme" << endl;
franta-hg@1
  92
franta-hg@1
  93
  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
franta-hg@2
  94
  char s[DELKA_ZPRAVY + 1];
franta-hg@2
  95
  s[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
franta-hg@2
  96
  if (mq_receive(fronta, s, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
franta-hg@1
  97
    printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
franta-hg@1
  98
  } else {
franta-hg@1
  99
    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu" << endl;
franta-hg@1
  100
  }
franta-hg@1
  101
franta-hg@1
  102
  //mq_unlink(NAZEV_FRONTY);
franta-hg@1
  103
  mq_close(fronta);
franta-hg@4
  104
}
franta-hg@1
  105
franta-hg@4
  106
void zpracujSignal(int signal) {
franta-hg@4
  107
  if (signal == SIGTERM) {
franta-hg@4
  108
    cout << "Končím program na základě signálu " << signal << endl;
franta-hg@4
  109
    exit(1);
franta-hg@4
  110
  }
franta-hg@4
  111
}
franta-hg@1
  112