c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 05 Apr 2009 12:39:59 +0200
changeset 2 f1aae09bb78e
parent 1 9a570824084d
child 4 fb862232e704
permissions -rw-r--r--
Přesunutí některých hodnot do konstatnt (počet zpráv, délka zprávy)
   1 /* 
   2 * File:  program.cpp
   3 * Author: fiki
   4 *
   5 * Created on 1. duben 2009, 23:54
   6 */
   7 
   8 #include <program.h>
   9 #include <stdlib.h>
  10 //#include <iostream>
  11 #include <c++/4.3.2/iostream>
  12 #include <mqueue.h>
  13 #include <readline/readline.h>
  14 
  15 using namespace std;
  16 
  17 int main() {
  18 
  19   cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
  20 
  21   mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
  22   mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
  23 
  24 
  25   //cout << "maxmsg: " << ma.mq_maxmsg;
  26   //cout << "msgsize: " << ma.mq_msgsize;
  27 
  28 
  29 
  30 
  31   //cout << NAZEV_FRONTY << endl;
  32 
  33   if (isOdesilaciRezim()) {
  34     odesilej();
  35   } else {
  36     prijimej();
  37   }
  38 
  39 
  40 
  41 
  42 
  43   return (EXIT_SUCCESS);
  44 }
  45 
  46 bool isOdesilaciRezim() {
  47   //char *odpoved = readline("Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací");
  48 
  49   cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
  50 
  51   char odpoved = cin.get();
  52   cin.get();
  53 
  54   if (odpoved == 'o') {
  55     return true;
  56   } else if (odpoved == 'p') {
  57     return false;
  58   } else {
  59     return isOdesilaciRezim();
  60   }
  61 }
  62 
  63 void odesilej() {
  64   cout << "odesíláme" << endl;
  65 
  66 
  67 
  68   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
  69 
  70   char zprava[] = "zpráva";
  71 
  72   mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
  73 
  74   cin.get();
  75 
  76   mq_close(fronta);
  77 }
  78 
  79 void prijimej() {
  80   cout << "přijímáme" << endl;
  81 
  82   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
  83   char s[DELKA_ZPRAVY + 1];
  84   s[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
  85   if (mq_receive(fronta, s, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
  86     printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
  87   } else {
  88     cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu" << endl;
  89   }
  90 
  91   //mq_unlink(NAZEV_FRONTY);
  92   mq_close(fronta);
  93 
  94 
  95 }