c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 15 May 2020 20:32:37 +0200
changeset 59 d6614ad97bed
parent 10 18317e52d52b
permissions -rw-r--r--
LV2: modul zesilovače, dle oficiálního příkladu, ale bez závislosti na Pythonu – stačí gcc a make
   1 /**
   2 * Program POSIXové Fronty
   3 * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
   4 */
   5 
   6 #include <program.h>
   7 #include <stdlib.h>
   8 #include <iostream>
   9 #include <readline/readline.h>
  10 #include <signal.h>
  11 #include <strings.h>
  12 
  13 #include "fronta.h"
  14 
  15 using namespace std;
  16 
  17 /**
  18 * Spuštění programu „POSIXovéFronty“
  19 */
  20 int main() {
  21 
  22   cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
  23 
  24   /** Nastavíme reakci na signál SIGTERM */
  25   signal(SIGTERM, zpracujSignal);
  26   signal(SIGINT, zpracujSignal);
  27   signal(SIGHUP, zpracujSignal);
  28 
  29   /** TODO: zeptat se na název fronty – readline */
  30   //strcpy(nazevFronty, VYCHOZI_NAZEV_FRONTY);
  31   nazevFronty = "/mojeFronta";
  32 
  33   /** Program pracuje buď v režimu přijímání nebo odesílání */
  34   if (isOdesilaciRezim()) {
  35     odesilej();
  36   } else {
  37     prijimej();
  38   }
  39 
  40   /** Sem se nedostaneme, pokud metody poběží v cyklu – program končí, až když dostane patřičný signál. */
  41   fronta.zavriFrontu(false);
  42   return (EXIT_SUCCESS);
  43 }
  44 
  45 bool isOdesilaciRezim() {
  46 
  47   cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
  48 
  49   char odpoved = cin.get();
  50   cin.get();
  51 
  52   if (odpoved == 'o') {
  53     return true;
  54   } else if (odpoved == 'p') {
  55     return false;
  56   } else {
  57     return isOdesilaciRezim();
  58   }
  59 }
  60 
  61 void odesilej() {
  62   cout << "Odesíláme…" << endl;
  63   fronta = Fronta(nazevFronty, false, true);
  64 
  65   while (true) {
  66     /** TODO: načítat pomocí readline */
  67     char zprava[100];
  68     cout << "Zadejte zprávu: \033[22;32m"; // zelená
  69     cin.getline(zprava, 100);
  70     cout << "\033[0m\n";
  71 
  72     /** TODO: ošetřit ctrl+d (zacyklení) */
  73     if (fronta.odesliZpravu(zprava) == 0) {
  74       cout << "Zpráva odeslána." << endl;
  75     } else {
  76       cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
  77     }
  78   }
  79 }
  80 
  81 void prijimej() {
  82   cout << "Přijímáme…" << endl;
  83   fronta = Fronta(nazevFronty, true, false);
  84 
  85   while (true) {
  86     char* zprava = fronta.prijmiZpravu();
  87 
  88     if (zprava == NULL) {
  89       cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
  90     } else {
  91       printf("Přijatá zpráva: \033[22;32m%s\033[0m\n", zprava); // zelená
  92     }
  93   }
  94 }
  95 
  96 void zpracujSignal(int signal) {
  97   if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT || signal == SIGHUP) {
  98     fronta.zavriFrontu(false);
  99     cout << endl << "\033[22;31m" << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << "\033[0m" << endl; // červená
  100     exit(1);
  101   }
  102 }
  103