genrování hlavní nabídky #1
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 01:46:20 +0200
changeset 41bb39595a51c
parent 3 1529a89b61a5
child 5 0a7c6c9357d3
genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.
build.xml
vstup/index.xml
vstup/kontakt.xml
vstup/produkty.xml
vstup/služby.xml
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/build.xml	Sun Apr 03 00:07:44 2011 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Sun Apr 03 01:46:20 2011 +0200
   1.3 @@ -13,7 +13,7 @@
   1.4       <classpath location="${funkce}"/>
   1.5 			
   1.6       <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
   1.7 -				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
   1.8 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>				
   1.9 			</factory>
  1.10 			
  1.11 			<sysproperty key="javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl"/>
   2.1 --- a/vstup/index.xml	Sun Apr 03 00:07:44 2011 +0200
   2.2 +++ b/vstup/index.xml	Sun Apr 03 01:46:20 2011 +0200
   2.3 @@ -1,12 +1,13 @@
   2.4 <stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   2.5 	<nadpis>Chovatelská stanice</nadpis>
   2.6 	<perex>Úvodní stránka našeho webu.</perex>
   2.7 -	
   2.8 +	<pořadí>10</pořadí>
   2.9 +
  2.10 	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  2.11 		<p>
  2.12 			Vítejte na našich stránkách :-)
  2.13 			Jsme chovatelská stanice zaměřená na chov tučňáků.
  2.14 		</p>
  2.15   </text>
  2.16 -  
  2.17 +
  2.18 </stránka>
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/vstup/kontakt.xml	Sun Apr 03 01:46:20 2011 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,13 @@
   3.4 +<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   3.5 +	<nadpis>Kontakt</nadpis>
   3.6 +	<perex>Kde nás najdete.</perex>
   3.7 +	<pořadí>60</pořadí>
   3.8 +	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   3.9 +		<p>
  3.10 +			Polární 128<br/>
  3.11 +			Tučňákova Lhota<br/>
  3.12 +			Česká republika
  3.13 +    </p>
  3.14 +  </text>
  3.15 +
  3.16 +</stránka>
   4.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   4.2 +++ b/vstup/produkty.xml	Sun Apr 03 01:46:20 2011 +0200
   4.3 @@ -0,0 +1,12 @@
   4.4 +<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   4.5 +	<nadpis>Produkty</nadpis>
   4.6 +	<perex>Co vyrábíme.</perex>
   4.7 +	<pořadí>20</pořadí>
   4.8 +
   4.9 +	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  4.10 +		<p>
  4.11 +		  naše produkty…
  4.12 +		</p>
  4.13 +  </text>
  4.14 +
  4.15 +</stránka>
   5.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   5.2 +++ b/vstup/služby.xml	Sun Apr 03 01:46:20 2011 +0200
   5.3 @@ -0,0 +1,12 @@
   5.4 +<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   5.5 +	<nadpis>Služby</nadpis>
   5.6 +	<perex>Co poskytujeme.</perex>
   5.7 +	<pořadí>30</pořadí>
   5.8 +
   5.9 +	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  5.10 +		<p>
  5.11 +		  naše služby…
  5.12 +		</p>
  5.13 +  </text>
  5.14 +
  5.15 +</stránka>
   6.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 00:07:44 2011 +0200
   6.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 01:46:20 2011 +0200
   6.3 @@ -22,6 +22,17 @@
   6.4 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>			
   6.5 				<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
   6.6 				<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
   6.7 +				<ul id="nabídka">
   6.8 +					<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
   6.9 +						<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
  6.10 +						<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
  6.11 +						<li>
  6.12 +							<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  6.13 +							<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
  6.14 +							<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
  6.15 +						</li>
  6.16 +					</xsl:for-each>
  6.17 +				</ul>
  6.18 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/zápatí.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>				
  6.19 			</body>
  6.20 		</html>