šablona/stránka.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 01:46:20 +0200
changeset 4 1bb39595a51c
parent 3 1529a89b61a5
child 5 0a7c6c9357d3
permissions -rw-r--r--
genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4 	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   5 	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
   6 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   7 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   8 	exclude-result-prefixes="fn h g">
   9 	<xsl:output 
  10 		method="xml" 
  11 		indent="yes" 
  12 		encoding="UTF-8"		
  13 		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  14 		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  15 	
  16 	<xsl:template match="/">
  17 		<html>
  18 			<head>
  19 				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>				
  20 			</head>
  21 			<body>
  22 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>			
  23 				<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
  24 				<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
  25 				<ul id="nabídka">
  26 					<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
  27 						<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
  28 						<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
  29 						<li>
  30 							<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  31 							<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
  32 							<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
  33 						</li>
  34 					</xsl:for-each>
  35 				</ul>
  36 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/zápatí.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>				
  37 			</body>
  38 		</html>
  39 	</xsl:template>
  40 	
  41 	<xsl:template match="node()|@*">
  42 		<xsl:copy>
  43 			<xsl:apply-templates select="node()|@*"/>
  44 		</xsl:copy>
  45 	</xsl:template>
  46 
  47 </xsl:stylesheet>