vstup/produkty.xml
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 03 Apr 2011 01:46:20 +0200
changeset 4 1bb39595a51c
child 10 4e70453a027f
permissions -rw-r--r--
genrování hlavní nabídky #1
Stránky, které mají být v nabídce, musí obsahovat značku <pořadí>123</pořadí>,
podle které se pak položky řadí.
franta-hg@4
   1
<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
franta-hg@4
   2
	<nadpis>Produkty</nadpis>
franta-hg@4
   3
	<perex>Co vyrábíme.</perex>
franta-hg@4
   4
	<pořadí>20</pořadí>
franta-hg@4
   5
franta-hg@4
   6
	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
franta-hg@4
   7
		<p>
franta-hg@4
   8
		  naše produkty…
franta-hg@4
   9
		</p>
franta-hg@4
  10
  </text>
franta-hg@4
  11
franta-hg@4
  12
</stránka>