šablona/stránka.xsl
changeset 4 1bb39595a51c
parent 3 1529a89b61a5
child 5 0a7c6c9357d3
   1.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 00:07:44 2011 +0200
   1.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sun Apr 03 01:46:20 2011 +0200
   1.3 @@ -22,6 +22,17 @@
   1.4 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/záhlaví.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>			
   1.5 				<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
   1.6 				<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
   1.7 +				<ul id="nabídka">
   1.8 +					<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
   1.9 +						<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
  1.10 +						<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
  1.11 +						<li>
  1.12 +							<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  1.13 +							<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
  1.14 +							<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
  1.15 +						</li>
  1.16 +					</xsl:for-each>
  1.17 +				</ul>
  1.18 				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/zápatí.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>				
  1.19 			</body>
  1.20 		</html>