Thu, 05 Jan 2012 16:24:56 +0100 František Kučera Tabulek #15: více tabulátorů.
Thu, 05 Jan 2012 16:19:22 +0100 František Kučera Pro tvorbu tabulek #15 se bude používat tabulátor (místo středníku).
Thu, 05 Jan 2012 16:00:01 +0100 František Kučera Tabulky #15 – přidán CSS stín.
Thu, 05 Jan 2012 15:59:33 +0100 František Kučera Přidáno varování při použití výchozího UUID (pro agregované výstupy).
Thu, 05 Jan 2012 14:49:04 +0100 František Kučera Možnost vkládat jednoduché tabulky #15
Thu, 05 Jan 2012 12:21:53 +0100 František Kučera Přidáno upozornění, že se vycpávkový text #14 stahuje ze Sítě.
Thu, 05 Jan 2012 11:43:18 +0100 František Kučera Makro pro vycpávkový text #14: první verze, při každém generování se stahuje ze Sítě.
Thu, 05 Jan 2012 11:01:25 +0100 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12: zdrojáky ze souborů budeme načítat už v XSLT ne až v Javě.
Sat, 31 Dec 2011 18:55:19 +0100 František Kučera Zvýrazňování syntaxe: černá barva místo výchozí u popisky odkazu.
Sat, 31 Dec 2011 18:43:17 +0100 František Kučera Zvýrazňování syntaxe: externí zdrojáky v <m:pre/> s atributem odkaz="ano" budou mít odkaz na stažení souboru.
Sat, 31 Dec 2011 17:52:21 +0100 František Kučera Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, ale může být v souboru určeném atributem src="název-souboru".
Tue, 13 Sep 2011 18:57:24 +0200 František Kučera Netbeans: antovské úlohy do nabídky v NB.
Tue, 13 Sep 2011 18:17:28 +0200 František Kučera Netbeans projekt + refaktorování Javového kódu (první krok).
Tue, 13 Sep 2011 18:06:07 +0200 František Kučera Wiki syntaxe #7 – základ, podpora Markdown syntaxe.
Tue, 23 Aug 2011 20:05:56 +0200 František Kučera drobnosti #12 #13 v0.2
Tue, 23 Aug 2011 18:43:44 +0200 František Kučera zjednodušení a zpřehlednění kódu diagramu #13
Tue, 23 Aug 2011 18:23:55 +0200 František Kučera jen formátování
Tue, 23 Aug 2011 18:13:56 +0200 František Kučera Diagramy #13 – drobná vylepšení.
Tue, 23 Aug 2011 16:45:30 +0200 František Kučera Diagramy #13 – první verze, celkem funguje.
Mon, 22 Aug 2011 13:57:20 +0200 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12 – prakticky hotové.
Mon, 22 Aug 2011 01:26:23 +0200 František Kučera #12 konstanty příkazů + chybová hláška u which.
Mon, 22 Aug 2011 01:17:12 +0200 František Kučera #12 Informace o jazyku v XHTML komentáři.
Mon, 22 Aug 2011 01:10:55 +0200 František Kučera #12 Lepší ošetření chyb – vypíšeme varování a na výstup vložíme původní text bez zvýraznění syntaxe.
Mon, 22 Aug 2011 00:23:38 +0200 František Kučera Zvýrazňování syntaxe #12 – začátek.
Wed, 06 Jul 2011 23:42:32 +0200 František Kučera Oprava časové zóny. TODO: pozor na změnu letního času
Wed, 06 Jul 2011 23:14:15 +0200 František Kučera Seznam všech stránek formou odstavců.
Wed, 06 Jul 2011 22:37:22 +0200 František Kučera Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
Wed, 06 Jul 2011 21:26:16 +0200 František Kučera zkouška interního odkazu
Wed, 06 Jul 2011 21:21:58 +0200 František Kučera lepší závislosti antovských úloh
Wed, 06 Jul 2011 18:54:41 +0200 František Kučera drobnosti