Zvýrazňování syntaxe #12: zdrojáky ze souborů budeme načítat už v XSLT ne až v Javě.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 05 Jan 2012 11:01:25 +0100
changeset 434a4364826e59
parent 42 be907afcf4f6
child 44 5a556e708f75
Zvýrazňování syntaxe #12: zdrojáky ze souborů budeme načítat už v XSLT ne až v Javě.
vstup/matrixový-spořič.sh
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/vstup/matrixový-spořič.sh	Sat Dec 31 18:55:19 2011 +0100
   1.2 +++ b/vstup/matrixový-spořič.sh	Thu Jan 05 11:01:25 2012 +0100
   1.3 @@ -13,4 +13,3 @@
   1.4     $0 start;
   1.5 ;;
   1.6 esac
   1.7 -
   2.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Sat Dec 31 18:55:19 2011 +0100
   2.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Thu Jan 05 11:01:25 2012 +0100
   2.3 @@ -82,17 +82,6 @@
   2.4 	}
   2.5 
   2.6 	/**
   2.7 -	 * TODO: prohodit volání mezi zvýrazniSyntaxiSouboru() a zvýrazniSyntaxi(), 
   2.8 -	 * aby se nepřeváděl proud na text a pak zase na proud.
   2.9 -	 * 
  2.10 -	 * @param src cesta k souboru, jehož obsah se má zvýraznit a vložit
  2.11 -	 */
  2.12 -	public static String zvýrazniSyntaxiSouboru(String src, String jazyk) throws IOException, InterruptedException {
  2.13 -		String zdroják = načtiProud(new FileInputStream(new File(ADRESÁŘ_VSTUPNÍ, src)));
  2.14 -		return zvýrazniSyntaxi(zdroják, jazyk);
  2.15 -	}
  2.16 -
  2.17 -	/**
  2.18 	 * Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe.
  2.19 	 * @return obsah CSS souboru nebo null, pokud generování nebylo možné
  2.20 	 */
   3.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sat Dec 31 18:55:19 2011 +0100
   3.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Thu Jan 05 11:01:25 2012 +0100
   3.3 @@ -123,34 +123,35 @@
   3.4   	Makro pro zvýraznění syntaxe:
   3.5   -->  
   3.6   <xsl:template match="m:pre">
   3.7 -  	<xsl:call-template name="vypišPre">
   3.8 -  		<xsl:with-param name="zvýrazněnýText" select="j:zvýrazniSyntaxi(text(), @jazyk)"/>
   3.9 +  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  3.10 +  		<xsl:with-param name="zdroják" select="text()"/>
  3.11   	</xsl:call-template>
  3.12   </xsl:template>
  3.13   
  3.14   <xsl:template match="m:pre[@src]">
  3.15 -  	<xsl:call-template name="vypišPre">
  3.16 -  		<xsl:with-param name="zvýrazněnýText" select="j:zvýrazniSyntaxiSouboru(@src, @jazyk)"/>
  3.17 +  	<xsl:call-template name="zvýrazniZdroják">
  3.18 +  		<xsl:with-param name="zdroják" select="unparsed-text(concat($vstup, @src))"/>
  3.19   	</xsl:call-template>
  3.20 -  	<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
  3.21 -  		<p class="zdroják-ke-stažení">
  3.22 -  			<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
  3.23 -  		</p>
  3.24 -  	</xsl:if>
  3.25 +		<xsl:if test="@odkaz = 'ano'">
  3.26 +			<p class="zdroják-ke-stažení">
  3.27 +				<span>Stáhnout: <a href="{encode-for-uri(@src)}"><xsl:value-of select="@src"/></a></span>
  3.28 +			</p>
  3.29 +		</xsl:if>
  3.30   </xsl:template>
  3.31   
  3.32 -  <xsl:template name="vypišPre">
  3.33 -  	<xsl:param name="zvýrazněnýText"/>
  3.34 +  <xsl:template name="zvýrazniZdroják">
  3.35 +  	<xsl:param name="zdroják"/>
  3.36 +  	<xsl:variable name="zvýrazněnýZdroják" select="j:zvýrazniSyntaxi($zdroják, @jazyk)"/>
  3.37   	<xsl:choose>
  3.38 -  		<xsl:when test="$zvýrazněnýText">
  3.39 +  		<xsl:when test="$zvýrazněnýZdroják">
  3.40   			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>
  3.41 -  			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýText"/>		
  3.42 +  			<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select="$zvýrazněnýZdroják"/>
  3.43   		</xsl:when>
  3.44   		<xsl:otherwise>
  3.45   			<xsl:message>Zvýraznění syntaxe se nezdařilo → bude vložen původní nezvýrazněný kód.</xsl:message>
  3.46 -  			<pre><xsl:apply-templates/></pre>
  3.47 +  			<pre><xsl:value-of select="$zdroják"/></pre>
  3.48   		</xsl:otherwise>
  3.49 -  	</xsl:choose>
  3.50 +  	</xsl:choose>  	
  3.51   </xsl:template>
  3.52   
  3.53   <!--