Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, ale může být v souboru určeném atributem src="název-souboru".
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 31 Dec 2011 17:52:21 +0100
changeset 40487f13126b62
parent 39 58921872e53b
child 41 035e690ce9c6
Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, ale může být v souboru určeném atributem src="název-souboru".
.hgignore
vstup/matrixový-spořič.sh
vstup/zdrojáky.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/.hgignore	Tue Sep 13 18:57:24 2011 +0200
   1.2 +++ b/.hgignore	Sat Dec 31 17:52:21 2011 +0100
   1.3 @@ -3,3 +3,4 @@
   1.4 šablona/funkce/build/*
   1.5 vstup/.seznam.xml
   1.6 analýza/princip.png
   1.7 +nbproject/private
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/vstup/matrixový-spořič.sh	Sat Dec 31 17:52:21 2011 +0100
   2.3 @@ -0,0 +1,16 @@
   2.4 +#!/bin/bash
   2.5 +# Matrixový spořič :-)
   2.6 +
   2.7 +case "$1" in
   2.8 +  start)
   2.9 +    echo -e "\033[22;32m";
  2.10 +    cat /dev/urandom | hexdump;
  2.11 +;;
  2.12 +  stop)
  2.13 +    echo -e "\033[0m";
  2.14 +;;
  2.15 +  *)
  2.16 +    $0 start;
  2.17 +;;
  2.18 +esac
  2.19 +
   3.1 --- a/vstup/zdrojáky.xml	Tue Sep 13 18:57:24 2011 +0200
   3.2 +++ b/vstup/zdrojáky.xml	Sat Dec 31 17:52:21 2011 +0100
   3.3 @@ -53,21 +53,7 @@
   3.4 
   3.5 		<h2>BASH</h2>
   3.6 		
   3.7 -		<m:pre jazyk="bash">#!/bin/bash
   3.8 -# Matrixový spořič :-)
   3.9 -
  3.10 -case "$1" in
  3.11 -  start)
  3.12 -    echo -e "\033[22;32m";
  3.13 -    cat /dev/urandom | hexdump;
  3.14 -;;
  3.15 -  stop)
  3.16 -    echo -e "\033[0m";
  3.17 -;;
  3.18 -  *)
  3.19 -    $0 start;
  3.20 -;;
  3.21 -esac</m:pre>
  3.22 +		<m:pre jazyk="bash" src="matrixový-spořič.sh"/>
  3.23 
  3.24 		<h2>Chyby</h2>
  3.25 		
   4.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Tue Sep 13 18:57:24 2011 +0200
   4.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Sat Dec 31 17:52:21 2011 +0100
   4.3 @@ -1,6 +1,7 @@
   4.4 package cz.frantovo.xmlWebGenerator;
   4.5 
   4.6 import java.io.File;
   4.7 +import java.io.FileInputStream;
   4.8 import java.io.IOException;
   4.9 import java.io.PrintStream;
  4.10 import java.util.Date;
  4.11 @@ -22,6 +23,7 @@
  4.12 	private static final String PŘÍKAZ_PYGMENTIZE = "pygmentize";
  4.13 	private static final String PŘÍKAZ_DOT = "dot";
  4.14 	private static final String PŘÍKAZ_MARKDOWN = "markdown";
  4.15 +	private static final String ADRESÁŘ_VSTUPNÍ = "vstup";
  4.16 	private static final String ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ = "výstup";
  4.17 	private static int počítadloDiagramů = 0;
  4.18 
  4.19 @@ -80,6 +82,17 @@
  4.20 	}
  4.21 
  4.22 	/**
  4.23 +	 * TODO: prohodit volání mezi zvýrazniSyntaxiSouboru() a zvýrazniSyntaxi(), 
  4.24 +	 * aby se nepřeváděl proud na text a pak zase na proud.
  4.25 +	 * 
  4.26 +	 * @param src cesta k souboru, jehož obsah se má zvýraznit a vložit
  4.27 +	 */
  4.28 +	public static String zvýrazniSyntaxiSouboru(String src, String jazyk) throws IOException, InterruptedException {
  4.29 +		String zdroják = načtiProud(new FileInputStream(new File(ADRESÁŘ_VSTUPNÍ, src)));
  4.30 +		return zvýrazniSyntaxi(zdroják, jazyk);
  4.31 +	}
  4.32 +
  4.33 +	/**
  4.34 	 * Vygeneruje CSS styl pro zvýrazňování syntaxe.
  4.35 	 * @return obsah CSS souboru nebo null, pokud generování nebylo možné
  4.36 	 */
   5.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Tue Sep 13 18:57:24 2011 +0200
   5.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sat Dec 31 17:52:21 2011 +0100
   5.3 @@ -123,7 +123,19 @@
   5.4   	Makro pro zvýraznění syntaxe:
   5.5   -->  
   5.6   <xsl:template match="m:pre">
   5.7 -  	<xsl:variable name="zvýrazněnýText" select="j:zvýrazniSyntaxi(text(), @jazyk)"/>
   5.8 +  	<xsl:call-template name="vypišPre">
   5.9 +  		<xsl:with-param name="zvýrazněnýText" select="j:zvýrazniSyntaxi(text(), @jazyk)"/>
  5.10 +  	</xsl:call-template>
  5.11 +  </xsl:template>
  5.12 +  
  5.13 +  <xsl:template match="m:pre[@src]">
  5.14 +  	<xsl:call-template name="vypišPre">
  5.15 +  		<xsl:with-param name="zvýrazněnýText" select="j:zvýrazniSyntaxiSouboru(@src, @jazyk)"/>
  5.16 +  	</xsl:call-template>
  5.17 +  </xsl:template>
  5.18 +  
  5.19 +  <xsl:template name="vypišPre">
  5.20 +  	<xsl:param name="zvýrazněnýText"/>
  5.21   	<xsl:choose>
  5.22   		<xsl:when test="$zvýrazněnýText">
  5.23   			<xsl:comment>Následující kód je v jazyce <xsl:value-of select="@jazyk"/></xsl:comment>