drobnosti #12 #13 v0.2
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Tue, 23 Aug 2011 20:05:56 +0200
changeset 365be21d1ef5f8
parent 35 860cc8ae1808
child 37 2e4e7891a2f7
drobnosti #12 #13
vstup/kontakt.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/vstup/kontakt.xml	Tue Aug 23 18:43:44 2011 +0200
   1.2 +++ b/vstup/kontakt.xml	Tue Aug 23 20:05:56 2011 +0200
   1.3 @@ -22,7 +22,7 @@
   1.4 		</p>
   1.5     
   1.6 		<m:diagram nadpis="Naše organizační struktura">
   1.7 -			node		[shape="box"]
   1.8 +			node		[shape="box"];
   1.9 			
  1.10 			tovarnik	[label="pan továrník\n(majitel)"];
  1.11 			reditel		[label="pan ředitel"];
   2.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Tue Aug 23 18:43:44 2011 +0200
   2.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/Funkce.java	Tue Aug 23 20:05:56 2011 +0200
   2.3 @@ -13,7 +13,7 @@
   2.4 /**
   2.5  * Knihovna funkcí volaných z XSLT.
   2.6  * 
   2.7 - * TODO: 
   2.8 + * TODO:
   2.9  *	- rozdělit na více modulů (jmenných prostorů).
  2.10  *	- CLI konektor
  2.11  * 
  2.12 @@ -45,14 +45,14 @@
  2.13 	 * @param jazyk předáme příkazu pygmentize jako parametr -l &lt;lexer&gt;
  2.14 	 * @return zvýrazněný text nebo null, pokud došlo k chybě.
  2.15 	 * TODO: 
  2.16 -	 *	- použít (?) místo textu instanci com.icl.saxon.om.NodeInfo http://saxon.sourceforge.net/saxon6.5.3/extensibility.html
  2.17 +	 *	- vracet místo textu instanci com.icl.saxon.om.NodeInfo http://saxon.sourceforge.net/saxon6.5.3/extensibility.html
  2.18 	 * - nebo kontrolovat validitu vygenerovaného kódu (v současnosti se spoléháme na bezchybnost pygmentize)
  2.19 	 */
  2.20 	public static String zvýrazniSyntaxi(String zdroják, String jazyk) throws IOException, InterruptedException {
  2.21 		if (jazyk == null || jazyk.length() == 0) {
  2.22 			System.err.println("Není vyplněn atribut „jazyk“ → není jasné, jak se má zvýrazňovat.");
  2.23 			return null;
  2.24 -		} else if (isPrikazDostupny(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) {
  2.25 +		} else if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) {
  2.26 			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  2.27 			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_PYGMENTIZE, "-f", "html", "-l", jazyk});
  2.28 
  2.29 @@ -86,7 +86,7 @@
  2.30 	 * @return obsah CSS souboru nebo null, pokud generování nebylo možné
  2.31 	 */
  2.32 	public static String generujCssSyntaxe() throws IOException, InterruptedException {
  2.33 -		if (isPrikazDostupny(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) {
  2.34 +		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_PYGMENTIZE)) {
  2.35 			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  2.36 			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_PYGMENTIZE, "-S", "default", "-f", "html"});
  2.37 			return načtiProud(p.getInputStream());
  2.38 @@ -102,7 +102,7 @@
  2.39 	 * @return název souboru bez přípony, který byl vytvořen, nebo null, pokud došlo k chybě.
  2.40 	 */
  2.41 	public static String vytvořDiagram(String zadání, boolean vodorovně) throws IOException, InterruptedException {
  2.42 -		if (isPrikazDostupny(PŘÍKAZ_DOT)) {
  2.43 +		if (isPříkazDostupný(PŘÍKAZ_DOT)) {
  2.44 			počítadloDiagramů++;
  2.45 			String soubor = "diagram-" + počítadloDiagramů;
  2.46 			String souborSložka = ADRESÁŘ_VÝSTUPNÍ + File.separator + soubor;
  2.47 @@ -172,7 +172,7 @@
  2.48 	 * @param příkaz jehož přítomnost zjišťujeme
  2.49 	 * @return true pokud příkaz v systému existuje
  2.50 	 */
  2.51 -	private static boolean isPrikazDostupny(String příkaz) {
  2.52 +	private static boolean isPříkazDostupný(String příkaz) {
  2.53 		try {
  2.54 			Runtime r = Runtime.getRuntime();
  2.55 			Process p = r.exec(new String[]{PŘÍKAZ_WHICH, příkaz});
   3.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Tue Aug 23 18:43:44 2011 +0200
   3.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Tue Aug 23 20:05:56 2011 +0200
   3.3 @@ -99,6 +99,10 @@
   3.4   <xsl:template match="k:web/k:css">
   3.5   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
   3.6   </xsl:template>
   3.7 +  
   3.8 +  <!--
   3.9 +  	TODO: makra vyčlenit do samostatných souborů
  3.10 +  -->
  3.11   
  3.12   <!--
  3.13   	Makro pro převod interních odkazů: