Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 06 Jul 2011 18:54:11 +0200
changeset 2029361e026fa3
parent 19 b81b96475fe0
child 21 2f50f9e10a27
Dočasný hack: kompatibilita s Antem verze 1.8.1, Bug 49271
https://issues.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=49271

- U XSLT nefunguje „class path“
- collection() má root jinde než ve verzi 1.8.0
build.xml
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/build.xml	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Wed Jul 06 18:54:11 2011 +0200
   1.3 @@ -14,7 +14,7 @@
   1.4 	</target>
   1.5 	
   1.6 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">		
   1.7 -		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl">
   1.8 +		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
   1.9 			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
  1.10 			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  1.11 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.12 @@ -31,7 +31,7 @@
  1.13 		<!-- TODO: sloučit, zjednodušit, parametrizovat -->
  1.14 	
  1.15 		<!-- Atom -->
  1.16 -		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl">
  1.17 +		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">
  1.18 			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.19 			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  1.20 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.21 @@ -42,7 +42,7 @@
  1.22 		</xslt>
  1.23 		
  1.24 		<!-- RSS --> 
  1.25 -		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl">			
  1.26 +		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/rss.xml" style="${šablona}/rss.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  1.27 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.28 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.29 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.30 @@ -51,7 +51,7 @@
  1.31 		</xslt>
  1.32 		
  1.33 		<!-- Sitemap.xml -->
  1.34 -		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl">			
  1.35 +		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl" processor="org.apache.tools.ant.taskdefs.optional.TraXLiaison">			
  1.36 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.37 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.38 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.39 @@ -72,7 +72,7 @@
  1.40 	
  1.41 	<target name="statický-obsah" description="Kopíruje JS, CSS, obrázky atd.">
  1.42 		<copy todir="${výstup}">
  1.43 -			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,*.inc,web.conf"/>
  1.44 +			<fileset dir="${vstup}" excludes="*.xml,makra.xsl,*.inc,web.conf"/>
  1.45 		</copy>
  1.46 	</target>
  1.47 	
   2.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 30 20:20:54 2011 +0200
   2.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Wed Jul 06 18:54:11 2011 +0200
   2.3 @@ -47,7 +47,7 @@
   2.4 					<div id="vnitřek">
   2.5 						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
   2.6 						<ul id="nabídka">
   2.7 -							<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
   2.8 +							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
   2.9 								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  2.10 								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  2.11 								<li>