Seznam všech stránek formou odstavců.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 06 Jul 2011 23:14:15 +0200
changeset 250d84061c9878
parent 24 63e404f454e8
child 26 32e192fb934a
Seznam všech stránek formou odstavců.
vstup/css/styl.css
šablona/seznam.xsl
   1.1 --- a/vstup/css/styl.css	Wed Jul 06 22:37:22 2011 +0200
   1.2 +++ b/vstup/css/styl.css	Wed Jul 06 23:14:15 2011 +0200
   1.3 @@ -55,16 +55,3 @@
   1.4 	text-align: center;
   1.5 }
   1.6 
   1.7 -table.seznamStranek {
   1.8 -	border: 1px solid grey;
   1.9 -	border-collapse: collapse;
  1.10 -}
  1.11 -
  1.12 -table.seznamStranek td {
  1.13 -	border: 1px solid grey;
  1.14 -	padding: 4px;
  1.15 -}
  1.16 -
  1.17 -table.seznamStranek thead {
  1.18 -	background-color: silver;
  1.19 -}
   2.1 --- a/šablona/seznam.xsl	Wed Jul 06 22:37:22 2011 +0200
   2.2 +++ b/šablona/seznam.xsl	Wed Jul 06 23:14:15 2011 +0200
   2.3 @@ -12,30 +12,25 @@
   2.4 	<xsl:template match="/">
   2.5 		<stránka
   2.6 			xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   2.7 -			xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">		
   2.8 +			xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
   2.9 +			<skrytá>ano</skrytá>
  2.10 			<nadpis>Seznam všech stránek</nadpis>
  2.11 			<perex>Všechny stránky tohoto webu.</perex>			
  2.12 -			<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  2.13 -				<table class="seznamStranek">
  2.14 -					<thead>
  2.15 -						<tr>
  2.16 -							<td>Název</td>
  2.17 -							<td>Vytvořeno</td>
  2.18 -						</tr>
  2.19 -					</thead>
  2.20 -					<tbody>
  2.21 -						<xsl:apply-templates select="a:feed/a:entry"/>
  2.22 -					</tbody>
  2.23 -				</table>				
  2.24 +			<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">				
  2.25 +				<xsl:apply-templates select="a:feed/a:entry"/>								
  2.26 			</text>	
  2.27 		</stránka>		
  2.28 	</xsl:template>
  2.29 	
  2.30 	<xsl:template match="a:entry">
  2.31 -		<tr>
  2.32 -			<td><a href="{a:link/@href}"><xsl:value-of select="a:title"/></a></td>
  2.33 -			<td><xsl:value-of select="a:updated"/></td>
  2.34 -		</tr>		
  2.35 +		<p style="seznamStranek">
  2.36 +			<xsl:variable name="základníUrl" select="//a:feed/a:link[not(@rel)]/@href"/>
  2.37 +			<a href="{replace(a:link/@href, $základníUrl, '')}"><xsl:value-of select="a:title"/></a>
  2.38 +			–
  2.39 +			<xsl:value-of select="a:summary"/>
  2.40 +			(<xsl:value-of select="format-dateTime(a:updated,
  2.41 +				'[D01].[M01]. [Y0001] [H01]:[m01]')"/>)
  2.42 +		</p>				
  2.43 	</xsl:template>
  2.44 	
  2.45 </xsl:stylesheet>