šablona/seznam.xsl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Wed, 06 Jul 2011 23:14:15 +0200
changeset 25 0d84061c9878
parent 24 63e404f454e8
child 26 32e192fb934a
permissions -rw-r--r--
Seznam všech stránek formou odstavců.
   1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   2 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3 	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   4 	xmlns:a="http://www.w3.org/2005/Atom"
   5 	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
   6 	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.Funkce"
   7 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   8 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   9 	exclude-result-prefixes="fn j a">
  10 	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
  11 	
  12 	<xsl:template match="/">
  13 		<stránka
  14 			xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  15 			xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
  16 			<skrytá>ano</skrytá>
  17 			<nadpis>Seznam všech stránek</nadpis>
  18 			<perex>Všechny stránky tohoto webu.</perex>			
  19 			<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">				
  20 				<xsl:apply-templates select="a:feed/a:entry"/>								
  21 			</text>	
  22 		</stránka>		
  23 	</xsl:template>
  24 	
  25 	<xsl:template match="a:entry">
  26 		<p style="seznamStranek">
  27 			<xsl:variable name="základníUrl" select="//a:feed/a:link[not(@rel)]/@href"/>
  28 			<a href="{replace(a:link/@href, $základníUrl, '')}"><xsl:value-of select="a:title"/></a>
  29
  30 			<xsl:value-of select="a:summary"/>
  31 			(<xsl:value-of select="format-dateTime(a:updated,
  32 				'[D01].[M01]. [Y0001] [H01]:[m01]')"/>)
  33 		</p>				
  34 	</xsl:template>
  35 	
  36 </xsl:stylesheet>