%C5%A1ablona/seznam.xsl
Wed, 06 Jul 2011 23:14:15 +0200 Seznam všech stránek formou odstavců.
Wed, 06 Jul 2011 22:37:22 +0200 Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky