c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 05 Apr 2009 22:02:15 +0200
changeset 5 a6822e6dd2ca
parent 4 fb862232e704
child 6 617fef4676b9
permissions -rw-r--r--
Komentáře, drobnosti
   1 /**
   2 * Program POSIXové Fronty
   3 * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
   4 */
   5 
   6 #include <program.h>
   7 #include <stdlib.h>
   8 #include <iostream>
   9 #include <mqueue.h>
  10 #include <readline/readline.h>
  11 #include <signal.h>
  12 
  13 using namespace std;
  14 
  15 /**
  16 * Spuštění programu „POSIXovéFronty“
  17 */
  18 int main() {
  19 
  20   cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
  21 
  22   /** Nastavíme reakci na signál SIGTERM */
  23   signal(SIGTERM, zpracujSignal);
  24   signal(SIGINT, zpracujSignal);
  25 
  26   /** Nastavíme vlastnosti fronty */
  27   mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
  28   mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
  29 
  30   /** Program pracuje buď v režimu přijímání nebo odesílání */
  31   if (isOdesilaciRezim()) {
  32     odesilej();
  33   } else {
  34     prijimej();
  35   }
  36 
  37   /** Sem se nedostaneme – program končí, až když dostane patřičný signál. */
  38   return (EXIT_SUCCESS);
  39 }
  40 
  41 bool isOdesilaciRezim() {
  42 
  43   cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
  44 
  45   char odpoved = cin.get();
  46   cin.get();
  47 
  48   if (odpoved == 'o') {
  49     return true;
  50   } else if (odpoved == 'p') {
  51     return false;
  52   } else {
  53     return isOdesilaciRezim();
  54   }
  55 }
  56 
  57 void odesilej() {
  58   cout << "Odesíláme…" << endl;
  59 
  60   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
  61 
  62   char zprava[] = "zpráva";
  63 
  64   int vysledek = mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
  65   if (vysledek == 0) {
  66     cout << "Zpráva odeslána." << endl;
  67   } else {
  68     cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
  69   }
  70 
  71   mq_close(fronta);
  72 }
  73 
  74 void prijimej() {
  75   cout << "Přijímáme…" << endl;
  76 
  77   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
  78   char s[DELKA_ZPRAVY + 1];
  79   s[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
  80   if (mq_receive(fronta, s, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
  81     printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
  82   } else {
  83     cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
  84   }
  85 
  86   mq_close(fronta);
  87 }
  88 
  89 void zpracujSignal(int signal) {
  90   if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT) {
  91     cout << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << endl;
  92     exit(1);
  93   }
  94 }
  95