c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 05 Apr 2009 22:02:15 +0200
changeset 5 a6822e6dd2ca
parent 4 fb862232e704
child 6 617fef4676b9
permissions -rw-r--r--
Komentáře, drobnosti
franta-hg@5
   1
/**
franta-hg@5
   2
 * Program POSIXové Fronty
franta-hg@5
   3
 * @autor František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
franta-hg@1
   4
 */
franta-hg@1
   5
franta-hg@1
   6
#include <program.h>
franta-hg@1
   7
#include <stdlib.h>
franta-hg@5
   8
#include <iostream>
franta-hg@1
   9
#include <mqueue.h>
franta-hg@1
  10
#include <readline/readline.h>
franta-hg@4
  11
#include <signal.h>
franta-hg@1
  12
franta-hg@1
  13
using namespace std;
franta-hg@1
  14
franta-hg@4
  15
/**
franta-hg@4
  16
 * Spuštění programu „POSIXovéFronty“
franta-hg@4
  17
 */
franta-hg@2
  18
int main() {
franta-hg@1
  19
franta-hg@1
  20
  cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
franta-hg@1
  21
franta-hg@5
  22
  /** Nastavíme reakci na signál SIGTERM */
franta-hg@4
  23
  signal(SIGTERM, zpracujSignal);
franta-hg@5
  24
  signal(SIGINT, zpracujSignal);
franta-hg@4
  25
franta-hg@5
  26
  /** Nastavíme vlastnosti fronty */
franta-hg@2
  27
  mq_vlastnosti.mq_maxmsg = POCET_ZPRAV_VE_FRONTE;
franta-hg@2
  28
  mq_vlastnosti.mq_msgsize = DELKA_ZPRAVY;
franta-hg@1
  29
franta-hg@5
  30
  /** Program pracuje buď v režimu přijímání nebo odesílání */
franta-hg@1
  31
  if (isOdesilaciRezim()) {
franta-hg@1
  32
    odesilej();
franta-hg@1
  33
  } else {
franta-hg@1
  34
    prijimej();
franta-hg@1
  35
  }
franta-hg@1
  36
franta-hg@5
  37
  /** Sem se nedostaneme – program končí, až když dostane patřičný signál. */
franta-hg@1
  38
  return (EXIT_SUCCESS);
franta-hg@1
  39
}
franta-hg@1
  40
franta-hg@1
  41
bool isOdesilaciRezim() {
franta-hg@1
  42
franta-hg@1
  43
  cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
franta-hg@1
  44
franta-hg@1
  45
  char odpoved = cin.get();
franta-hg@1
  46
  cin.get();
franta-hg@1
  47
franta-hg@1
  48
  if (odpoved == 'o') {
franta-hg@1
  49
    return true;
franta-hg@1
  50
  } else if (odpoved == 'p') {
franta-hg@1
  51
    return false;
franta-hg@1
  52
  } else {
franta-hg@1
  53
    return isOdesilaciRezim();
franta-hg@1
  54
  }
franta-hg@1
  55
}
franta-hg@1
  56
franta-hg@1
  57
void odesilej() {
franta-hg@5
  58
  cout << "Odesíláme…" << endl;
franta-hg@1
  59
franta-hg@2
  60
  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &mq_vlastnosti);
franta-hg@2
  61
franta-hg@2
  62
  char zprava[] = "zpráva";
franta-hg@1
  63
franta-hg@4
  64
  int vysledek = mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
franta-hg@4
  65
  if (vysledek == 0) {
franta-hg@5
  66
    cout << "Zpráva odeslána." << endl;
franta-hg@4
  67
  } else {
franta-hg@5
  68
    cout << "Při odesílání zprávy došlo k chybě." << endl;
franta-hg@4
  69
  }
franta-hg@1
  70
franta-hg@1
  71
  mq_close(fronta);
franta-hg@1
  72
}
franta-hg@1
  73
franta-hg@1
  74
void prijimej() {
franta-hg@5
  75
  cout << "Přijímáme…" << endl;
franta-hg@1
  76
franta-hg@1
  77
  mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
franta-hg@2
  78
  char s[DELKA_ZPRAVY + 1];
franta-hg@2
  79
  s[DELKA_ZPRAVY] = '\0';
franta-hg@2
  80
  if (mq_receive(fronta, s, DELKA_ZPRAVY, NULL) > 0) {
franta-hg@1
  81
    printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
franta-hg@1
  82
  } else {
franta-hg@5
  83
    cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu." << endl;
franta-hg@1
  84
  }
franta-hg@1
  85
franta-hg@1
  86
  mq_close(fronta);
franta-hg@4
  87
}
franta-hg@1
  88
franta-hg@4
  89
void zpracujSignal(int signal) {
franta-hg@5
  90
  if (signal == SIGTERM || signal == SIGINT) {
franta-hg@5
  91
    cout << "Končím program na základě signálu " << signal << "." << endl;
franta-hg@4
  92
    exit(1);
franta-hg@4
  93
  }
franta-hg@4
  94
}
franta-hg@1
  95