c++/POSIXoveFronty/Fronta/program.cpp
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Fri, 03 Apr 2009 22:39:11 +0200
changeset 1 9a570824084d
child 2 f1aae09bb78e
permissions -rw-r--r--
Založení projektu, funguje odesílání i přijímání zpráv.
   1 /* 
   2 * File:  program.cpp
   3 * Author: fiki
   4 *
   5 * Created on 1. duben 2009, 23:54
   6 */
   7 
   8 #include <program.h>
   9 #include <stdlib.h>
  10 //#include <iostream>
  11 #include <c++/4.3.2/iostream>
  12 #include <mqueue.h>
  13 #include <readline/readline.h>
  14 
  15 using namespace std;
  16 
  17 struct mq_attr ma = {
  18   ma.mq_maxmsg = 5,
  19   ma.mq_msgsize = 100
  20 };
  21 
  22 /*
  23 * 
  24 */
  25 int main(int argc, char** argv) {
  26 
  27   cout << "Vítejte v programu POSIXovéFronty" << endl;
  28 
  29   ma.mq_maxmsg = 5;
  30   ma.mq_msgsize = 100;
  31 
  32   
  33 
  34   //cout << NAZEV_FRONTY << endl;
  35 
  36   if (isOdesilaciRezim()) {
  37     odesilej();
  38   } else {
  39     prijimej();
  40   }
  41 
  42 
  43 
  44 
  45 
  46   return (EXIT_SUCCESS);
  47 }
  48 
  49 bool isOdesilaciRezim() {
  50   //char *odpoved = readline("Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací");
  51 
  52   cout << "Zvolte režim: (p)řijímací / (o)desílací" << endl;
  53 
  54   char odpoved = cin.get();
  55   cin.get();
  56 
  57   if (odpoved == 'o') {
  58     return true;
  59   } else if (odpoved == 'p') {
  60     return false;
  61   } else {
  62     return isOdesilaciRezim();
  63   }
  64 }
  65 
  66 void odesilej() {
  67   cout << "odesíláme" << endl;
  68 
  69   
  70 
  71   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDWR | O_CREAT, S_IRWXU | S_IRWXG, &ma);
  72 
  73   char* zprava = "zpráva";
  74 
  75   mq_send(fronta, zprava, strlen(zprava) + 1, 0);
  76 
  77   cin.get();
  78 
  79   mq_close(fronta);
  80 }
  81 
  82 void prijimej() {
  83   cout << "přijímáme" << endl;
  84 
  85   mqd_t fronta = mq_open(NAZEV_FRONTY, O_RDONLY);
  86   char s[101];
  87   s[100] = '\0';
  88   if (mq_receive(fronta, s, 100, NULL) > 0) {
  89     printf("Přijatá zpráva: %s\n", s);
  90   } else {
  91     cout << "Nepodařilo se přijmout zprávu" << endl;
  92   }
  93 
  94   //mq_unlink(NAZEV_FRONTY);
  95   mq_close(fronta);
  96 
  97 
  98 }
  99