Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 28 Apr 2011 00:16:27 +0200
changeset 15cfb2fc0ca242
parent 14 ab73332ab407
child 16 addd255c39c9
Volitelná podpora zaostalých prohlížečů (MSIE).
build.xml
vstup/css/styl.css
vstup/záhlaví.inc
šablona/atom.xsl
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/build.xml	Thu Apr 28 00:16:00 2011 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Thu Apr 28 00:16:27 2011 +0200
   1.3 @@ -7,12 +7,18 @@
   1.4 	<property name="temp" value="temp"/>
   1.5 	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
   1.6 	
   1.7 +	<property name="vstupníPřípona" value=".xml"/>
   1.8 +	<property name="výstupníPřípona" value=".xhtml"/>
   1.9 +	
  1.10 	<target	name="generuj" description="Vygeneruje kompletní web." depends="kompiluj-funkce,stránky,agregace">
  1.11 	</target>
  1.12 	
  1.13 	<target name="stránky" description="Vygeneruje samotné XHTML webové stránky." depends="statický-obsah">		
  1.14 -		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
  1.15 -			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>
  1.16 +		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*${vstupníPřípona}" extension="${výstupníPřípona}" style="${šablona}/stránka.xsl">
  1.17 +			<param name="konfigurák" expression="../${vstup}/"/>		
  1.18 +			<param name="podporaZaostalýchProhlížečů" expression="false"/>
  1.19 +			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.20 +			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  1.21 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.22 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.23 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.24 @@ -26,6 +32,8 @@
  1.25 	
  1.26 		<!-- Atom -->
  1.27 		<xslt in="${vstup}/web.conf" out="${výstup}/atom.xml" style="${šablona}/atom.xsl">
  1.28 +			<param name="vstupníPřípona" expression="${vstupníPřípona}"/>
  1.29 +			<param name="výstupníPřípona" expression="${výstupníPřípona}"/>
  1.30 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.31 			<classpath location="${funkce}"/>
  1.32 			<factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.33 @@ -42,7 +50,7 @@
  1.34 			</factory>
  1.35 		</xslt>
  1.36 		
  1.37 -		<!-- TODO: Sitemap.xml -->
  1.38 +		<!-- Sitemap.xml -->
  1.39 		<xslt in="${výstup}/atom.xml" out="${výstup}/sitemap.xml" style="${šablona}/sitemap.xsl">			
  1.40 			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.41 			<classpath location="${funkce}"/>
   2.1 --- a/vstup/css/styl.css	Thu Apr 28 00:16:00 2011 +0200
   2.2 +++ b/vstup/css/styl.css	Thu Apr 28 00:16:27 2011 +0200
   2.3 @@ -20,7 +20,7 @@
   2.4 }
   2.5 
   2.6 #nabídka {	
   2.7 -	width: 160px;
   2.8 +	width: 10.3em;
   2.9 	position: relative;
  2.10 	left: -20px;
  2.11 	top: -12px;
   3.1 --- a/vstup/záhlaví.inc	Thu Apr 28 00:16:00 2011 +0200
   3.2 +++ b/vstup/záhlaví.inc	Thu Apr 28 00:16:27 2011 +0200
   3.3 @@ -1,7 +1,7 @@
   3.4 <stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   3.5 	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   3.6 		<p class="logo">
   3.7 -			[tady bude časem naše logo]
   3.8 +			<img src="grafika/logo.png" alt="XML Web generátor"/>
   3.9 		</p>
  3.10   </text>  
  3.11 </stránka>
   4.1 --- a/šablona/atom.xsl	Thu Apr 28 00:16:00 2011 +0200
   4.2 +++ b/šablona/atom.xsl	Thu Apr 28 00:16:27 2011 +0200
   4.3 @@ -8,6 +8,9 @@
   4.4 	exclude-result-prefixes="fn g j">
   4.5 	<xsl:output	method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
   4.6 	
   4.7 +	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
   4.8 +	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
   4.9 +	
  4.10 	<xsl:template match="/">		
  4.11 	
  4.12 		<feed>
  4.13 @@ -23,11 +26,11 @@
  4.14 			<id><xsl:value-of select="concat('urn:uuid:', g:web/g:uuid)"/></id>
  4.15 			
  4.16 			<xsl:variable name="konfigurace" select="/"/>
  4.17 -			<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[empty(g:stránka/g:skrytá) or not(g:stránka/g:skrytá)]">
  4.18 +			<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[empty(g:stránka/g:skrytá) or not(g:stránka/g:skrytá)]">
  4.19 				<entry>
  4.20 					<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>
  4.21 -					<xsl:variable name="soubor" select="replace(tokenize(document-uri(.), '/')[last()], '.xml', '')"/>
  4.22 -					<link href="{concat($konfigurace/g:web/g:url, encode-for-uri($soubor), '.xhtml')}" />
  4.23 +					<xsl:variable name="soubor" select="replace(tokenize(document-uri(.), '/')[last()], $vstupníPřípona, '')"/>
  4.24 +					<link href="{concat($konfigurace/g:web/g:url, encode-for-uri($soubor), $výstupníPřípona)}" />
  4.25 					<id><xsl:value-of select="concat('urn:', $konfigurace/g:web/g:kod ,':strana:', encode-for-uri($soubor))"/></id>
  4.26 					<!--2010-10-09T20:51:04Z-->
  4.27 					<updated><xsl:value-of select="j:posledníZměna(document-uri(.))"/></updated>
   5.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Thu Apr 28 00:16:00 2011 +0200
   5.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Thu Apr 28 00:16:27 2011 +0200
   5.3 @@ -6,7 +6,8 @@
   5.4 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   5.5 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   5.6 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   5.7 -	exclude-result-prefixes="fn h g">
   5.8 +	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   5.9 +	exclude-result-prefixes="fn h g xs">
  5.10 	<xsl:output 
  5.11 		method="xml" 
  5.12 		indent="yes" 
  5.13 @@ -16,6 +17,10 @@
  5.14 	
  5.15 	<!-- Vstupní adresář: -->
  5.16 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  5.17 +	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  5.18 +	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  5.19 +	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  5.20 +	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  5.21 	
  5.22 	<!-- Celý dokument: -->
  5.23 	<xsl:template match="/">
  5.24 @@ -31,17 +36,17 @@
  5.25 			<body>
  5.26 				<div id="tělo">
  5.27 					<div id="záhlaví">
  5.28 -						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>
  5.29 +						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
  5.30 					</div>
  5.31 					<div id="vnitřek">
  5.32 						<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
  5.33 						<ul id="nabídka">
  5.34 -							<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
  5.35 +							<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[g:stránka/g:pořadí]">
  5.36 								<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
  5.37 								<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
  5.38 								<li>
  5.39 									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  5.40 -									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
  5.41 +									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  5.42 									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
  5.43 								</li>
  5.44 							</xsl:for-each>
  5.45 @@ -51,7 +56,7 @@
  5.46 						</div>
  5.47 					</div>
  5.48 					<div id="zápatí">
  5.49 -						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>
  5.50 +						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
  5.51 					</div>
  5.52 				</div>
  5.53 			</body>
  5.54 @@ -67,8 +72,19 @@
  5.55   </xsl:template>
  5.56   
  5.57   <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
  5.58 -  <xsl:template match="g:web/g:js">
  5.59 -  	<script src="{text()}" type="text/javascript" />
  5.60 +  <xsl:template name="varováníRetardace">
  5.61 +  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  5.62 +			<xsl:comment>
  5.63 +				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  5.64 +				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  5.65 +				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  5.66 +			</xsl:comment>
  5.67 +  	</xsl:if>
  5.68 +  </xsl:template>  
  5.69 +  <xsl:template match="g:web/g:js">  	
  5.70 +  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  5.71 +  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  5.72 +  	</script>
  5.73   </xsl:template>
  5.74   <xsl:template match="g:web/g:css">
  5.75   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />