šablona/stránka.xsl
changeset 15 cfb2fc0ca242
parent 12 3719b121c3c4
child 16 addd255c39c9
   1.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Thu Apr 28 00:16:00 2011 +0200
   1.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Thu Apr 28 00:16:27 2011 +0200
   1.3 @@ -6,7 +6,8 @@
   1.4 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
   1.5 	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
   1.6 	xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
   1.7 -	exclude-result-prefixes="fn h g">
   1.8 +	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   1.9 +	exclude-result-prefixes="fn h g xs">
  1.10 	<xsl:output 
  1.11 		method="xml" 
  1.12 		indent="yes" 
  1.13 @@ -16,6 +17,10 @@
  1.14 	
  1.15 	<!-- Vstupní adresář: -->
  1.16 	<xsl:param name="vstup" select="'../vstup/'"/>
  1.17 +	<xsl:param name="vstupníPřípona" select="'.xml'"/>
  1.18 +	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
  1.19 +	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
  1.20 +	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
  1.21 	
  1.22 	<!-- Celý dokument: -->
  1.23 	<xsl:template match="/">
  1.24 @@ -31,17 +36,17 @@
  1.25 			<body>
  1.26 				<div id="tělo">
  1.27 					<div id="záhlaví">
  1.28 -						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>
  1.29 +						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
  1.30 					</div>
  1.31 					<div id="vnitřek">
  1.32 						<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>
  1.33 						<ul id="nabídka">
  1.34 -							<xsl:for-each select="collection('../vstup/?select=*.xml')[g:stránka/g:pořadí]">
  1.35 +							<xsl:for-each select="collection(concat('../vstup/?select=*', $vstupníPřípona))[g:stránka/g:pořadí]">
  1.36 								<xsl:sort select="empty(./g:stránka/g:pořadí)"/>
  1.37 								<xsl:sort select="./g:stránka/g:pořadí"/>
  1.38 								<li>
  1.39 									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  1.40 -									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, '.xml', '.xhtml')"/>
  1.41 +									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  1.42 									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./g:stránka/g:nadpis"/></a>
  1.43 								</li>
  1.44 							</xsl:for-each>
  1.45 @@ -51,7 +56,7 @@
  1.46 						</div>
  1.47 					</div>
  1.48 					<div id="zápatí">
  1.49 -						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí.inc')))/g:stránka/h:text/node()"/>
  1.50 +						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/g:stránka/h:text/node()"/>
  1.51 					</div>
  1.52 				</div>
  1.53 			</body>
  1.54 @@ -67,8 +72,19 @@
  1.55   </xsl:template>
  1.56   
  1.57   <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->
  1.58 -  <xsl:template match="g:web/g:js">
  1.59 -  	<script src="{text()}" type="text/javascript" />
  1.60 +  <xsl:template name="varováníRetardace">
  1.61 +  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  1.62 +			<xsl:comment>
  1.63 +				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  1.64 +				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  1.65 +				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  1.66 +			</xsl:comment>
  1.67 +  	</xsl:if>
  1.68 +  </xsl:template>  
  1.69 +  <xsl:template match="g:web/g:js">  	
  1.70 +  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  1.71 +  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  1.72 +  	</script>
  1.73   </xsl:template>
  1.74   <xsl:template match="g:web/g:css">
  1.75   	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />