vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 02 Apr 2011 23:54:23 +0200
changeset 2ab9099ff88fa
parent 1 a05c6f3cbc3e
child 3 1529a89b61a5
vkládání zápatí, jmenné prostory, saxon
build.xml
vstup/index.xml
vstup/zápatí.inc
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/build.xml	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   1.2 +++ b/build.xml	Sat Apr 02 23:54:23 2011 +0200
   1.3 @@ -1,13 +1,25 @@
   1.4 <project name="xhtml-web" basedir="." default="generuj">
   1.5 
   1.6 -	<!-- Používané adresáře (pravděpodobně nepotřebujete měnit) -->
   1.7 +	<!-- Používané adresáře – např. zde můžete vstup a výstup nasměrovat do jiného verzovaného úložiště -->
   1.8 	<property name="vstup" value="vstup"/>
   1.9 	<property name="výstup" value="výstup"/>
  1.10 	<property name="šablona" value="šablona"/>
  1.11 	<property name="temp" value="temp"/>
  1.12 +	<property name="funkce" value="${šablona}/funkce/build/classes"/>
  1.13 	
  1.14 -	<target name="generuj" description="">		
  1.15 -		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl"></xslt>
  1.16 +	<target name="generuj" description="Vygeneruje XHTML webové stránky.">		
  1.17 +		<xslt basedir="${vstup}" destdir="${výstup}" includes="*.xml" extension=".xhtml" style="${šablona}/stránka.xsl">
  1.18 +			<classpath location="/usr/share/java/saxonb-9.0.jar"/>
  1.19 +      <classpath location="${funkce}"/>
  1.20 +			
  1.21 +      <factory name="net.sf.saxon.TransformerFactoryImpl">
  1.22 +				<attribute name="http://saxon.sf.net/feature/allow-external-functions" value="true"/>
  1.23 +			</factory>
  1.24 +			
  1.25 +			<sysproperty key="javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl"/>
  1.26 +			<sysproperty key="javax.xml.parsers.SAXParserFactory" value="org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl"/>
  1.27 +			<sysproperty key="org.apache.xerces.xni.parser.XMLParserConfiguration" value="org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration"/>			
  1.28 +		</xslt>
  1.29 	</target>
  1.30 	
  1.31 </project>
   2.1 --- a/vstup/index.xml	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   2.2 +++ b/vstup/index.xml	Sat Apr 02 23:54:23 2011 +0200
   2.3 @@ -1,8 +1,12 @@
   2.4 -<stránka titulek="Chovatelská stanice">
   2.5 -  
   2.6 -  <p>
   2.7 -  	Vítejte na našich stránkách :-)
   2.8 -  	Jsme chovatelská stanice zaměřená na chov tučňáků.
   2.9 -  </p>
  2.10 +<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
  2.11 +	<nadpis>Chovatelská stanice</nadpis>
  2.12 +	<perex>Úvodní stránka našeho webu.</perex>
  2.13 +	
  2.14 +	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  2.15 +		<p>
  2.16 +			Vítejte na našich stránkách :-)
  2.17 +			Jsme chovatelská stanice zaměřená na chov tučňáků.
  2.18 +		</p>
  2.19 +  </text>
  2.20   
  2.21 </stránka>
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/vstup/zápatí.inc	Sat Apr 02 23:54:23 2011 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,8 @@
   3.4 +<stránka xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor">
   3.5 +	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
   3.6 +		<p class="zápatí">
   3.7 +			Zápatí, které bude na <strong>všech</strong> stránkách.
   3.8 +		</p>
   3.9 +  </text>  
  3.10 +</stránka>
  3.11 +
   4.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 02 19:20:45 2011 +0200
   4.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sat Apr 02 23:54:23 2011 +0200
   4.3 @@ -1,41 +1,41 @@
   4.4 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   4.5 <xsl:stylesheet version="2.0"
   4.6 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   4.7 -	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
   4.8 -	<xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="UTF-8" doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
   4.9 +	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  4.10 +	xmlns:g="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/prostor"
  4.11 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  4.12 +	xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  4.13 +	exclude-result-prefixes="fn h g">
  4.14 +	<xsl:output 
  4.15 +		method="xml" 
  4.16 +		indent="yes" 
  4.17 +		encoding="UTF-8"		
  4.18 +		doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0 plus SVG 1.1//EN" 
  4.19 +		doctype-system="http://www.w3.org/2002/04/xhtml-math-svg/xhtml-math-svg.dtd"/>
  4.20 +		
  4.21 	
  4.22 	<xsl:template match="/">
  4.23 		<html>
  4.24 			<head>
  4.25 -				<title><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></title>
  4.26 +				<title><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></title>				
  4.27 			</head>
  4.28 			<body>
  4.29 -				<xsl:choose>
  4.30 -					<xsl:when test="stránka/nadpis">						
  4.31 -						<!--
  4.32 -							Element nadpis je nepovinný, můžeme ho použít, pokud zde chceme formátovaný text
  4.33 -							nebo prostě jiný text než v titulku stránky.						
  4.34 -						-->
  4.35 -						<h1><xsl:value-of select="stránka/nadpis"/></h1>
  4.36 -					</xsl:when>
  4.37 -					<xsl:otherwise>
  4.38 -						<h1><xsl:value-of select="stránka/@titulek"/></h1>
  4.39 -					</xsl:otherwise>
  4.40 -				</xsl:choose>
  4.41 +				<h1><xsl:value-of select="g:stránka/g:nadpis"/></h1>				
  4.42 			
  4.43 -				<!--
  4.44 -					Vložíme obsah stránky:
  4.45 -				-->				
  4.46 -				<xsl:apply-templates select="stránka/node()"/>
  4.47 +				<!-- Vložíme obsah stránky: -->				
  4.48 +				<xsl:apply-templates select="g:stránka/h:text/node()"/>
  4.49 +				
  4.50 +				<!-- Vložíme zápatí: -->
  4.51 +				<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri('../vstup/zápatí.inc'))/g:stránka/h:text/node()"/>
  4.52 +				
  4.53 			</body>
  4.54 		</html>
  4.55 	</xsl:template>
  4.56 	
  4.57 -	
  4.58 	<xsl:template match="node()|@*">
  4.59 -	 <xsl:copy>
  4.60 -		<xsl:apply-templates select="node()|@*"/>
  4.61 -	 </xsl:copy>
  4.62 - 	</xsl:template>
  4.63 +		<xsl:copy>
  4.64 +			<xsl:apply-templates select="node()|@*"/>
  4.65 +		</xsl:copy>
  4.66 +	</xsl:template>
  4.67 
  4.68 </xsl:stylesheet>