Skriptování: první verze
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 23 Jun 2012 18:00:41 +0200
changeset 944b3ba32f613c
parent 93 5b55827de220
child 95 eea9c4713045
Skriptování: první verze
vstup/skriptování.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java
šablona/makra/skriptování.xsl
   1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   1.2 +++ b/vstup/skriptování.xml	Sat Jun 23 18:00:41 2012 +0200
   1.3 @@ -0,0 +1,109 @@
   1.4 +<stránka
   1.5 +	xmlns="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
   1.6 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro">
   1.7 +	<nadpis>Skriptování</nadpis>
   1.8 +	<perex>Na stránku můžeme vložit výstup skriptů.</perex>
   1.9 +
  1.10 +	<text xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  1.11 +	
  1.12 +		<p>
  1.13 +			Na stránkách můžeme používat skripty.
  1.14 +			Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky.
  1.15 +			Třeba doprostřed ostavce nebo do jiného elementu.
  1.16 +		</p>
  1.17 +		<p>
  1.18 +			Příklad:
  1.19 +			Tyto stránky byly vygenerované v systému <m:skript jazyk="bash">uname -o</m:skript>.
  1.20 +		</p>
  1.21 +		
  1.22 +		<p>
  1.23 +			V současnosti jsou podporované tyto jazyky:
  1.24 +		</p>
  1.25 +		
  1.26 +		<pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  1.27 +use strict;
  1.28 +
  1.29 +open(JAVA, "<", "šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java") or die $!;
  1.30 +
  1.31 +while (<JAVA>) {
  1.32 +#i.put("bash", "/bin/bash");
  1.33 +	if (/podporovanýJazyk\.put\("(\w+)",\s*"(.*)"\);/) {
  1.34 +		print "$1\n";
  1.35 +	}
  1.36 +}
  1.37 +			]]></m:skript></pre>
  1.38 +
  1.39 +		<h2>Perl</h2>
  1.40 +		<p>Jazyky použité nebo citované na této stránce:</p>
  1.41 +		<pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  1.42 +use strict;
  1.43 +
  1.44 +open(XML, "<", $ENV{"XWG_STRANKA_SOUBOR"});
  1.45 +my %skripty;
  1.46 +
  1.47 +while (<XML>) {
  1.48 +	if (/m:skript\s+jazyk="(\w+)"/) {
  1.49 +		$skripty{$1}++;
  1.50 +	}
  1.51 +}
  1.52 +
  1.53 +for(keys(%skripty)) {
  1.54 +	print "$skripty{$_}×\t $_\n";
  1.55 +}
  1.56 +			]]></m:skript></pre>
  1.57 +
  1.58 +			<h2>BASH</h2>
  1.59 +		<pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
  1.60 +echo -n "Právě je: ";
  1.61 +date;
  1.62 +echo -n "Operační systém: ";
  1.63 +uname -sir;
  1.64 +echo -n "SHA-1 otisk zdrojáku této stránky: ";
  1.65 +sha1sum < $XWG_STRANKA_SOUBOR;
  1.66 +			]]></m:skript></pre>
  1.67 +
  1.68 +			<!--
  1.69 +			<h2>PHP</h2>
  1.70 +			<pre style="max-height: 200px;"><m:skript jazyk="php"><![CDATA[
  1.71 +<?php
  1.72 +phpinfo();
  1.73 +?>
  1.74 +			]]></m:skript></pre>
  1.75 +			-->
  1.76 +
  1.77 +			<h2>Proměnné prostředí</h2>
  1.78 +			<p>
  1.79 +				Ve skriptech máme dostupné následující proměnné prostředí:
  1.80 +			</p>
  1.81 +			
  1.82 +			<ul>
  1.83 +				<li><code>XWG_STRANKA_URI</code> – URI aktuálně zpracovávané stránky</li>
  1.84 +				<li><code>XWG_STRANKA_SOUBOR</code> – absolutní cesta k souboru</li>
  1.85 +				<li><code>XWG_STRANKA_NADPIS</code> – nadpis stránky</li>
  1.86 +				<li><code>XWG_STRANKA_PEREX</code> – perex stránky</li>
  1.87 +			</ul>
  1.88 +			
  1.89 +			<p>
  1.90 +				Kód:
  1.91 +			</p>
  1.92 +			
  1.93 +			<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[<m:skript jazyk="bash">
  1.94 +echo "URI:  $XWG_STRANKA_URI";
  1.95 +echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR";
  1.96 +echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
  1.97 +echo "Perex: $XWG_STRANKA_PEREX";
  1.98 +</m:skript>]]></m:pre>
  1.99 +			
  1.100 +			<p>nám vypíše:</p>
  1.101 +			
  1.102 +			<pre><m:skript jazyk="bash"><![CDATA[
  1.103 +echo "URI:  $XWG_STRANKA_URI" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
  1.104 +echo "Soubor: $XWG_STRANKA_SOUBOR" | sed s/\\/home\\/$USER/\\/home\\/xwg/g;
  1.105 +echo "Nadpis: $XWG_STRANKA_NADPIS";
  1.106 +echo "Perex: $XWG_STRANKA_PEREX";
  1.107 +		]]></m:skript></pre>
  1.108 +
  1.109 +	</text>
  1.110 +
  1.111 +</stránka>
  1.112 +
   2.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   2.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Sat Jun 23 18:00:41 2012 +0200
   2.3 @@ -0,0 +1,131 @@
   2.4 +/**
   2.5 + * XML Web generátor – program na generování webových stránek
   2.6 + * Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   2.7 + *
   2.8 + * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   2.9 + * it under the terms of the GNU General Public License as published by
  2.10 + * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  2.11 + * (at your option) any later version.
  2.12 + *
  2.13 + * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  2.14 + * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  2.15 + * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  2.16 + * GNU General Public License for more details.
  2.17 + *
  2.18 + * You should have received a copy of the GNU General Public License
  2.19 + * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  2.20 + */
  2.21 +package cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra;
  2.22 +
  2.23 +import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.načtiProud;
  2.24 +import java.io.File;
  2.25 +import java.io.PrintStream;
  2.26 +import java.net.URI;
  2.27 +import java.util.Collections;
  2.28 +import java.util.HashMap;
  2.29 +import java.util.Map;
  2.30 +
  2.31 +/**
  2.32 + * Provedeme skript a do stránky vložíme jeho výstup.
  2.33 + *
  2.34 + * @author František Kučera (frantovo.cz)
  2.35 + */
  2.36 +public class Skriptování {
  2.37 +
  2.38 +	/**
  2.39 +	 * klíč = jazyk – např. bash
  2.40 +	 * hodnota = interpret – např. /bin/bash
  2.41 +	 */
  2.42 +	private static final Map<String, String> interpreti;
  2.43 +
  2.44 +	static {
  2.45 +		Map<String, String> podporovanýJazyk = new HashMap<String, String>();
  2.46 +		podporovanýJazyk.put("bash", "/bin/bash");
  2.47 +		podporovanýJazyk.put("perl", "/usr/bin/perl");
  2.48 +		podporovanýJazyk.put("php", "/usr/bin/php");
  2.49 +		podporovanýJazyk.put("python", "/usr/bin/python");
  2.50 +		interpreti = Collections.unmodifiableMap(podporovanýJazyk);
  2.51 +	}
  2.52 +
  2.53 +	/**
  2.54 +	 * TODO: podporovat i složitější scénáře (např. kompilaci),
  2.55 +	 * než jen vložení do souboru a přidání správného záhlaví.
  2.56 +	 *
  2.57 +	 * @param skript program k vykonání
  2.58 +	 * @param jazyk programovací jazyk
  2.59 +	 * @param uriStránky URI aktuálně generované stránky → proměnná prostředí
  2.60 +	 * @param nadpisStránky nadpis stránky → proměnná prostředí
  2.61 +	 * @param perexStránky perex stránky → proměnná prostředí
  2.62 +	 * @return výstup příkazu
  2.63 +	 */
  2.64 +	public static String interpretuj(String skript, String jazyk, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) {
  2.65 +		try {
  2.66 +			System.err.println("\tInterpretuji skript v jazyce: " + jazyk);
  2.67 +			String interpret = interpreti.get(jazyk);
  2.68 +			if (interpret == null) {
  2.69 +				System.err.println("Neznámý skriptovací jazyk: " + jazyk);
  2.70 +				return null;
  2.71 +			} else {
  2.72 +				File f = File.createTempFile("xml-web-generátor-", ".skript");
  2.73 +				f.deleteOnExit();
  2.74 +
  2.75 +				PrintStream ps = new PrintStream(f);
  2.76 +				ps.print("#!");
  2.77 +				ps.println(interpret);
  2.78 +				ps.println();
  2.79 +				ps.print(skript);
  2.80 +				ps.close();
  2.81 +
  2.82 +				f.setExecutable(true);
  2.83 +
  2.84 +				String[] prostředí = new String[]{
  2.85 +					"LANG=" + System.getenv("LANG"),
  2.86 +					"USER=" + System.getenv("USER"),
  2.87 +					"XWG_STRANKA_URI=" + uriStránky,
  2.88 +					"XWG_STRANKA_SOUBOR=" + (new File(new URI(uriStránky)).getAbsolutePath()),
  2.89 +					"XWG_STRANKA_NADPIS=" + nadpisStránky,
  2.90 +					"XWG_STRANKA_PEREX=" + perexStránky
  2.91 +				};
  2.92 +
  2.93 +
  2.94 +
  2.95 +				Runtime r = Runtime.getRuntime();
  2.96 +				Process p = r.exec(new String[]{f.getAbsolutePath()}, prostředí);
  2.97 +
  2.98 +				String výsledek = načtiProud(p.getInputStream());
  2.99 +				String chyby = načtiProud(p.getErrorStream());
  2.100 +
  2.101 +				p.waitFor();
  2.102 +
  2.103 +				/**
  2.104 +				 * TODO: podporovat zvláštní návratový kód, kterým skript řekne,
  2.105 +				 * že výstupem je XML a má se vložit jako fragment do dokumentu,
  2.106 +				 * ne jako prostý text.
  2.107 +				 */
  2.108 +				if (p.exitValue() == 0) {
  2.109 +					if (chyby.length() > 0) {
  2.110 +						System.err.println("--- Cyhbový výstup skriptu -----");
  2.111 +						System.err.println(chyby);
  2.112 +						System.err.println("--------------------------------");
  2.113 +					}
  2.114 +
  2.115 +					return výsledek.trim();
  2.116 +				} else {
  2.117 +					System.err.println("--- Standardní výstup skriptu: -----");
  2.118 +					System.err.println(výsledek);
  2.119 +					System.err.println("--- Cyhbový výstup skriptu: ---------");
  2.120 +					System.err.println(chyby);
  2.121 +					System.err.println("--------------------------------------");
  2.122 +					throw new RuntimeException("Návratová hodnota: " + p.exitValue());
  2.123 +				}
  2.124 +			}
  2.125 +		} catch (Exception e) {
  2.126 +			System.err.println("Došlo k chybě při vykonávání skriptu v jazyce: " + jazyk);
  2.127 +			System.err.println("--------");
  2.128 +			System.err.println(skript);
  2.129 +			System.err.println("--------");
  2.130 +			e.printStackTrace(System.err);
  2.131 +			return null;
  2.132 +		}
  2.133 +	}
  2.134 +}
   3.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
   3.2 +++ b/šablona/makra/skriptování.xsl	Sat Jun 23 18:00:41 2012 +0200
   3.3 @@ -0,0 +1,46 @@
   3.4 +<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   3.5 +<!--
   3.6 +XML Web generátor – program na generování webových stránek
   3.7 +Copyright © 2012 František Kučera (frantovo.cz)
   3.8 +
   3.9 +This program is free software: you can redistribute it and/or modify
  3.10 +it under the terms of the GNU General Public License as published by
  3.11 +the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
  3.12 +(at your option) any later version.
  3.13 +
  3.14 +This program is distributed in the hope that it will be useful,
  3.15 +but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  3.16 +MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  3.17 +GNU General Public License for more details.
  3.18 +
  3.19 +You should have received a copy of the GNU General Public License
  3.20 +along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
  3.21 +-->
  3.22 +<xsl:stylesheet version="2.0"
  3.23 +	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  3.24 +	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
  3.25 +	xmlns:j="java:cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra.Skriptování"
  3.26 +	xmlns:s="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/strana"
  3.27 +	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  3.28 +	exclude-result-prefixes="m j s">
  3.29 +
  3.30 +	<!--
  3.31 +		Skriptování
  3.32 +		***********
  3.33 +		Provedeme skript zadaný v těle elementu a jeho výstup vložíme do stránky.
  3.34 +		*
  3.35 +		@jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php
  3.36 +		@src skript uložený v souboru místo v těle elementu
  3.37 +	-->
  3.38 +	<xsl:template match="m:skript">
  3.39 +		<!--
  3.40 +		TODO:
  3.41 +			- ošetření chyb
  3.42 +			- nastavení z web.conf (zákaz nebo ignorace skriptů)
  3.43 +			- podpora vkládání fragmentů XML, ne jen prostého textu
  3.44 +		-->
  3.45 +		<xsl:value-of select="j:interpretuj(text(), @jazyk, document-uri(/), //s:stránka/s:nadpis/text(), //s:stránka/s:perex/text())"/>
  3.46 +	</xsl:template>
  3.47 +
  3.48 +</xsl:stylesheet>
  3.49 +