#16 „obfuskované“ odkazy na e-maily, které znesnadní sběr spamovacím robotům
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 09 Feb 2012 14:52:20 +0100
changeset 935b55827de220
parent 92 8d34f2020884
child 94 4b3ba32f613c
#16 „obfuskované“ odkazy na e-maily, které znesnadní sběr spamovacím robotům
odkazy jsou pro uživatele klikatelné (vyžaduje JavaScript).
vstup/js/skript.js
vstup/odkazy.xml
šablona/makra/odkazy.xsl
   1.1 --- a/vstup/js/skript.js	Thu Feb 09 12:54:49 2012 +0100
   1.2 +++ b/vstup/js/skript.js	Thu Feb 09 14:52:20 2012 +0100
   1.3 @@ -27,7 +27,31 @@
   1.4 	rot13: function(id) {
   1.5 		var e = document.getElementById(id);
   1.6 		e.textContent = e.textContent.rot13();
   1.7 -	}
   1.8 +	},
   1.9 +
  1.10 +	/**
  1.11 +	 * Vloží klikatelný odkaz.
  1.12 +	 * @param id ID span elementu obsahujícího data
  1.13 +	 */
  1.14 +	odkazNaElektronickouPoštu: function(id) {
  1.15 +		var spanČesky = document.getElementById(id);
  1.16 +		var spanObsah = document.getElementById(id + "b");
  1.17 +		var česky = spanČesky.innerHTML;
  1.18 +		var adresa = česky.replace(" zavináč ", "@").replace(" tečka ",".");
  1.19 +
  1.20 +		var odkaz = document.createElement("a");
  1.21 +		odkaz.href = "mailto:" + adresa;
  1.22 +		if (spanObsah.innerHTML.length > 0) {
  1.23 +			odkaz.innerHTML = spanObsah.innerHTML;
  1.24 +		} else {
  1.25 +			odkaz.innerHTML = adresa;
  1.26 +		}
  1.27 +
  1.28 +		spanČesky.parentNode.insertBefore(odkaz, spanČesky);
  1.29 +		spanČesky.parentNode.removeChild(spanČesky);
  1.30 +		spanObsah.parentNode.removeChild(spanObsah);
  1.31 +	},
  1.32 +
  1.33 };
  1.34 
  1.35 /**
   2.1 --- a/vstup/odkazy.xml	Thu Feb 09 12:54:49 2012 +0100
   2.2 +++ b/vstup/odkazy.xml	Thu Feb 09 14:52:20 2012 +0100
   2.3 @@ -11,6 +11,7 @@
   2.4 
   2.5 		<ul>
   2.6 			<li><m:a href="kontakt">Kontakt</m:a> – interní odkaz</li>
   2.7 +			<li><m:a href="anonym@example.com" typ="email">Pan <em>Anonym</em></m:a> – obfuskovaný e-mail</li>
   2.8 			<li>
   2.9 				<m:a href="nejlepší linuxová distribuce" typ="seznam">Nejlepší distribuce</m:a> – vyhledávání pomocí Seznamu
  2.10 				<m:podČarou>Byl založen roku 1996 <m:a href="Ivo Lukačovič" typ="wiki">Ivem Lukačovičem</m:a>, a stal se prvním českým internetovým vyhledávačem v České republice.
  2.11 @@ -29,6 +30,7 @@
  2.12 
  2.13 		<m:pre jazyk="xml"><![CDATA[
  2.14 <m:a href="kontakt">Kontakt</m:a>
  2.15 +<m:a href="anonym@example.com" typ="email">Pan Anonym</m:a>
  2.16 <m:a href="nejlepší linuxová distribuce" typ="seznam">Nejlepší distribuce</m:a>
  2.17 <m:a href="GNU/Linux a tučňák Tux" typ="google">GNU/Linux a tučňák Tux</m:a>
  2.18 <m:a href="1855" typ="rfc">Netiketa</m:a>
   3.1 --- a/šablona/makra/odkazy.xsl	Thu Feb 09 12:54:49 2012 +0100
   3.2 +++ b/šablona/makra/odkazy.xsl	Thu Feb 09 14:52:20 2012 +0100
   3.3 @@ -19,9 +19,10 @@
   3.4 <xsl:stylesheet version="2.0"
   3.5 	xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   3.6 	xmlns:m="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/makro"
   3.7 +	xmlns:k="https://trac.frantovo.cz/xml-web-generator/wiki/xmlns/konfigurace"
   3.8 	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
   3.9 	xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  3.10 -	exclude-result-prefixes="m xs">
  3.11 +	exclude-result-prefixes="m k xs">
  3.12 
  3.13 	<!--
  3.14 		Interní odkazy
  3.15 @@ -96,7 +97,7 @@
  3.16 				)"/>
  3.17 		</xsl:call-template>
  3.18 	</xsl:template>
  3.19 -	
  3.20 +
  3.21 	<!--
  3.22 		Wikipedia
  3.23 		*********
  3.24 @@ -114,7 +115,7 @@
  3.25 				)"/>
  3.26 		</xsl:call-template>
  3.27 	</xsl:template>
  3.28 -	
  3.29 +
  3.30 	<!--
  3.31 		Javadoc
  3.32 		*******
  3.33 @@ -133,7 +134,7 @@
  3.34 				)"/>
  3.35 		</xsl:call-template>
  3.36 	</xsl:template>
  3.37 -	
  3.38 +
  3.39 	<!-- 
  3.40 		Seznam.cz
  3.41 		*********
  3.42 @@ -167,7 +168,7 @@
  3.43 				)"/>
  3.44 		</xsl:call-template>	
  3.45 	</xsl:template>
  3.46 -	
  3.47 +
  3.48 	<!-- 
  3.49 		Request for comments
  3.50 		********************
  3.51 @@ -184,8 +185,34 @@
  3.52 				)"/>
  3.53 		</xsl:call-template>
  3.54 	</xsl:template>
  3.55 -	
  3.56 -	
  3.57 +
  3.58 +	<!--
  3.59 +		E-mail
  3.60 +		******
  3.61 +		Odkaz na e-mail v „obfuskovaném“ tvaru,
  3.62 +		aby spamovací roboti nemohli tak snadno sbírat e-mailové adresy z webů.
  3.63 +		Ale zároveň klikatelný, aby ho uživatel nemusel opisovat (vyžaduje JavaScript).
  3.64 +		Obsah elementu je nepovinný – pokud chybí, vloží se e-mailová adresa.
  3.65 +		*
  3.66 +		@href e-mailová adresa (bez „mailto:“)
  3.67 +	-->
  3.68 +	<xsl:template match="m:a[@typ='email']">
  3.69 +		<xsl:variable name="česky" select="replace(replace(@href, '@', ' zavináč '), '\.', ' tečka ')"/>
  3.70 +		<xsl:variable name="klíč" select="concat(tokenize($konfigurace/k:web/k:uuid/text(), '-')[1], '9df1')"/>
  3.71 +		<xsl:variable name="pořadí"><xsl:number level="any"/></xsl:variable>
  3.72 +		<xsl:variable name="idSpanu" select="concat('c', $klíč, $pořadí)"/>
  3.73 +		<span title="{text()}" id="{$idSpanu}">
  3.74 +			<xsl:value-of select="$česky"/>
  3.75 +		</span>
  3.76 +		<span id="{$idSpanu}b" style="display: none">
  3.77 +			<xsl:apply-templates/>
  3.78 +		</span>
  3.79 +		<script type="text/javascript">
  3.80 +			xwg.odkazNaElektronickouPoštu("<xsl:value-of select="$idSpanu"/>");
  3.81 +		</script>
  3.82 +	</xsl:template>
  3.83 +
  3.84 +
  3.85 	<xsl:template name="vložOdkaz">
  3.86 		<xsl:param name="url"/>
  3.87 		<a>