#20 Skriptování: podpora výstupu ve formátu XML (musí být validní)
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 23 Jun 2012 19:22:21 +0200
changeset 95eea9c4713045
parent 94 4b3ba32f613c
child 96 8de228c9ac10
#20 Skriptování: podpora výstupu ve formátu XML (musí být validní)
vstup/skriptování.xml
šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java
šablona/makra/skriptování.xsl
   1.1 --- a/vstup/skriptování.xml	Sat Jun 23 18:00:41 2012 +0200
   1.2 +++ b/vstup/skriptování.xml	Sat Jun 23 19:22:21 2012 +0200
   1.3 @@ -8,30 +8,51 @@
   1.4 	
   1.5 		<p>
   1.6 			Na stránkách můžeme používat skripty.
   1.7 -			Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky.
   1.8 -			Třeba doprostřed ostavce nebo do jiného elementu.
   1.9 +			Spouští se při generování a jejich standardní výstup se vloží do stránky.
  1.10 +			Třeba doprostřed textu ostavce nebo do jiného elementu.
  1.11 		</p>
  1.12 		<p>
  1.13 			Příklad:
  1.14 -			Tyto stránky byly vygenerované v systému <m:skript jazyk="bash">uname -o</m:skript>.
  1.15 +			<em>
  1.16 +				Tyto stránky byly vygenerované v systému
  1.17 +				<span title="tento text pochází ze skriptu"><m:skript jazyk="bash">uname -o</m:skript></span>.
  1.18 +			</em>
  1.19 +		</p>
  1.20 +
  1.21 +		<p>
  1.22 +			Díky skriptování můžeme stránky obohatit o prakticky libovolný obsah.
  1.23 +			Tato funkce ale může být nebezpečná – pokud byste spustili generátor na stránkách,
  1.24 +			které psal někdo nedůvěryhodný a vložil do nich škodlivý kód.
  1.25 +			Proto je skriptování ve výchozím stavu vypnuté – je potřeba ho povolit v souboru <code>web.conf</code>.
  1.26 +		</p>
  1.27 +
  1.28 +		<h2>Podporované jazyky</h2>
  1.29 +		<p>
  1.30 +			V současnosti jsou podporované tyto jazyky:
  1.31 		</p>
  1.32 		
  1.33 -		<p>
  1.34 -			V současnosti jsou podporované tyto jazyky:
  1.35 -		</p>
  1.36 -		
  1.37 -		<pre><m:skript jazyk="perl"><![CDATA[
  1.38 +		<table>
  1.39 +			<thead>
  1.40 +				<tr>
  1.41 +					<td>Jazyk</td>
  1.42 +					<td>Interpret</td>
  1.43 +				</tr>
  1.44 +			</thead>
  1.45 +			<tbody>
  1.46 +				<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[
  1.47 use strict;
  1.48 
  1.49 -open(JAVA, "<", "šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java") or die $!;
  1.50 +open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  1.51 
  1.52 while (<JAVA>) {
  1.53 #i.put("bash", "/bin/bash");
  1.54 	if (/podporovanýJazyk\.put\("(\w+)",\s*"(.*)"\);/) {
  1.55 -		print "$1\n";
  1.56 +		print "<tr><td><code>$1</code></td><td><code>$2</code></td></tr>\n";
  1.57 	}
  1.58 }
  1.59 -			]]></m:skript></pre>
  1.60 +				]]></m:skript>
  1.61 +			</tbody>
  1.62 +		</table>
  1.63 
  1.64 		<h2>Perl</h2>
  1.65 		<p>Jazyky použité nebo citované na této stránce:</p>
  1.66 @@ -76,12 +97,28 @@
  1.67 				Ve skriptech máme dostupné následující proměnné prostředí:
  1.68 			</p>
  1.69 			
  1.70 -			<ul>
  1.71 -				<li><code>XWG_STRANKA_URI</code> – URI aktuálně zpracovávané stránky</li>
  1.72 -				<li><code>XWG_STRANKA_SOUBOR</code> – absolutní cesta k souboru</li>
  1.73 -				<li><code>XWG_STRANKA_NADPIS</code> – nadpis stránky</li>
  1.74 -				<li><code>XWG_STRANKA_PEREX</code> – perex stránky</li>
  1.75 -			</ul>
  1.76 +			<table>
  1.77 +				<thead>
  1.78 +					<tr>
  1.79 +						<td>Proměnná</td>
  1.80 +						<td>Význam</td>
  1.81 +					</tr>
  1.82 +				</thead>
  1.83 +				<tbody>
  1.84 +					<m:skript jazyk="perl" výstup="xml"><![CDATA[
  1.85 +use strict;
  1.86 +
  1.87 +open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  1.88 +
  1.89 +while (<JAVA>) {
  1.90 +#i.put("bash", "/bin/bash");
  1.91 +	if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
  1.92 +		print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
  1.93 +	}
  1.94 +}
  1.95 +					]]></m:skript>
  1.96 +				</tbody>
  1.97 +			</table>
  1.98 			
  1.99 			<p>
  1.100 				Kód:
   2.1 --- a/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Sat Jun 23 18:00:41 2012 +0200
   2.2 +++ b/šablona/funkce/src/cz/frantovo/xmlWebGenerator/makra/Skriptování.java	Sat Jun 23 19:22:21 2012 +0200
   2.3 @@ -18,12 +18,16 @@
   2.4 package cz.frantovo.xmlWebGenerator.makra;
   2.5 
   2.6 import static cz.frantovo.xmlWebGenerator.NástrojeCLI.načtiProud;
   2.7 +import java.io.ByteArrayInputStream;
   2.8 import java.io.File;
   2.9 import java.io.PrintStream;
  2.10 import java.net.URI;
  2.11 import java.util.Collections;
  2.12 import java.util.HashMap;
  2.13 import java.util.Map;
  2.14 +import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
  2.15 +import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
  2.16 +import org.w3c.dom.Document;
  2.17 
  2.18 /**
  2.19  * Provedeme skript a do stránky vložíme jeho výstup.
  2.20 @@ -53,12 +57,13 @@
  2.21 	 *
  2.22 	 * @param skript program k vykonání
  2.23 	 * @param jazyk programovací jazyk
  2.24 +	 * @param výstupníFormát text (výchozí) | xml (v tom případě kontrolujeme validitu)
  2.25 	 * @param uriStránky URI aktuálně generované stránky → proměnná prostředí
  2.26 	 * @param nadpisStránky nadpis stránky → proměnná prostředí
  2.27 	 * @param perexStránky perex stránky → proměnná prostředí
  2.28 	 * @return výstup příkazu
  2.29 	 */
  2.30 -	public static String interpretuj(String skript, String jazyk, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) {
  2.31 +	public static String interpretuj(String skript, String jazyk, String výstupníFormát, String uriStránky, String nadpisStránky, String perexStránky) {
  2.32 		try {
  2.33 			System.err.println("\tInterpretuji skript v jazyce: " + jazyk);
  2.34 			String interpret = interpreti.get(jazyk);
  2.35 @@ -76,19 +81,20 @@
  2.36 				ps.print(skript);
  2.37 				ps.close();
  2.38 
  2.39 -				f.setExecutable(true);
  2.40 
  2.41 				String[] prostředí = new String[]{
  2.42 					"LANG=" + System.getenv("LANG"),
  2.43 					"USER=" + System.getenv("USER"),
  2.44 -					"XWG_STRANKA_URI=" + uriStránky,
  2.45 -					"XWG_STRANKA_SOUBOR=" + (new File(new URI(uriStránky)).getAbsolutePath()),
  2.46 -					"XWG_STRANKA_NADPIS=" + nadpisStránky,
  2.47 -					"XWG_STRANKA_PEREX=" + perexStránky
  2.48 +					"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA=" + "šablona" + File.separator + "funkce" + File.separator + "src" + File.separator + Skriptování.class.getName().replaceAll("\\.", File.separator) + ".java",
  2.49 +					"XWG_STRANKA_URI=" + uriStránky, // env:URI aktuálně zpracovávané stránky
  2.50 +					"XWG_STRANKA_SOUBOR=" + (new File(new URI(uriStránky)).getAbsolutePath()), // env:absolutní cesta k souboru
  2.51 +					"XWG_STRANKA_NADPIS=" + nadpisStránky, // env:nadpis stránky
  2.52 +					"XWG_STRANKA_PEREX=" + perexStránky // env:perex stránky
  2.53 				};
  2.54 
  2.55 
  2.56 
  2.57 +				f.setExecutable(true);
  2.58 				Runtime r = Runtime.getRuntime();
  2.59 				Process p = r.exec(new String[]{f.getAbsolutePath()}, prostředí);
  2.60 
  2.61 @@ -97,19 +103,15 @@
  2.62 
  2.63 				p.waitFor();
  2.64 
  2.65 -				/**
  2.66 -				 * TODO: podporovat zvláštní návratový kód, kterým skript řekne,
  2.67 -				 * že výstupem je XML a má se vložit jako fragment do dokumentu,
  2.68 -				 * ne jako prostý text.
  2.69 -				 */
  2.70 				if (p.exitValue() == 0) {
  2.71 					if (chyby.length() > 0) {
  2.72 -						System.err.println("--- Cyhbový výstup skriptu -----");
  2.73 +						System.err.println("--- Chybový výstup skriptu -----");
  2.74 						System.err.println(chyby);
  2.75 						System.err.println("--------------------------------");
  2.76 +						System.err.println("Nicméně skript skončil úspěšně, takže pokračujeme dál.");
  2.77 					}
  2.78 
  2.79 -					return výsledek.trim();
  2.80 +					return připravVýstup(výsledek, výstupníFormát);
  2.81 				} else {
  2.82 					System.err.println("--- Standardní výstup skriptu: -----");
  2.83 					System.err.println(výsledek);
  2.84 @@ -128,4 +130,35 @@
  2.85 			return null;
  2.86 		}
  2.87 	}
  2.88 +
  2.89 +	private static String připravVýstup(String výsledek, String formát) {
  2.90 +		if ("xml".equals(formát)) {
  2.91 +			if (zkontrolujXml(výsledek)) {
  2.92 +				return výsledek.trim();
  2.93 +			} else {
  2.94 +				System.err.println("Chyba v XML generovaném skriptem:");
  2.95 +				System.err.println(výsledek);
  2.96 +				return null;
  2.97 +			}
  2.98 +		} else {
  2.99 +			return výsledek.trim();
  2.100 +		}
  2.101 +	}
  2.102 +
  2.103 +	/**
  2.104 +	 * @param xml fragment XML vygenerovaný skriptem
  2.105 +	 * @return true v případě, že výstup je validním fragmentem XML
  2.106 +	 */
  2.107 +	private static boolean zkontrolujXml(String xml) {
  2.108 +		try {
  2.109 +			DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance();
  2.110 +			DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder();
  2.111 +			xml = "<xml>" + xml + "</xml>";
  2.112 +			Document d = db.parse(new ByteArrayInputStream(xml.getBytes()));
  2.113 +			return true;
  2.114 +		} catch (Exception e) {
  2.115 +			e.printStackTrace(System.err);
  2.116 +			return false;
  2.117 +		}
  2.118 +	}
  2.119 }
   3.1 --- a/šablona/makra/skriptování.xsl	Sat Jun 23 18:00:41 2012 +0200
   3.2 +++ b/šablona/makra/skriptování.xsl	Sat Jun 23 19:22:21 2012 +0200
   3.3 @@ -30,6 +30,7 @@
   3.4 		Provedeme skript zadaný v těle elementu a jeho výstup vložíme do stránky.
   3.5 		*
   3.6 		@jazyk programovací jazyk, např. bash, perl, php
   3.7 +		@výstup formát výstupu skriptu: text (výchozí) | xml (musí být validním fragmentem XML)
   3.8 		@src skript uložený v souboru místo v těle elementu
   3.9 	-->
  3.10 	<xsl:template match="m:skript">
  3.11 @@ -39,7 +40,28 @@
  3.12 			- nastavení z web.conf (zákaz nebo ignorace skriptů)
  3.13 			- podpora vkládání fragmentů XML, ne jen prostého textu
  3.14 		-->
  3.15 -		<xsl:value-of select="j:interpretuj(text(), @jazyk, document-uri(/), //s:stránka/s:nadpis/text(), //s:stránka/s:perex/text())"/>
  3.16 +		
  3.17 +		<xsl:variable name="výstupSkriptu" select="j:interpretuj(
  3.18 +															text(),
  3.19 +															@jazyk,
  3.20 +															@výstup,
  3.21 +															document-uri(/),
  3.22 +															//s:stránka/s:nadpis/text(),
  3.23 +															//s:stránka/s:perex/text()
  3.24 +														)"/>
  3.25 +		<xsl:choose>
  3.26 +			<xsl:when test="$výstupSkriptu">
  3.27 +				<xsl:choose>
  3.28 +					<xsl:when test="@výstup = 'xml'"><xsl:value-of select="$výstupSkriptu" disable-output-escaping="yes"/></xsl:when>
  3.29 +					<xsl:otherwise><xsl:value-of select="$výstupSkriptu"/></xsl:otherwise>
  3.30 +				</xsl:choose>
  3.31 +			</xsl:when>
  3.32 +			<xsl:otherwise>
  3.33 +				<xsl:message terminate="yes">Při interpretaci skriptu došlo k chybě.</xsl:message>
  3.34 +			</xsl:otherwise>
  3.35 +		</xsl:choose>
  3.36 +
  3.37 +		
  3.38 	</xsl:template>
  3.39 
  3.40 </xsl:stylesheet>