Zjednodušení šablony stránka.xsl (přesun šablon do stránka-společné.xsl) #8.
authorFrantišek Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sun, 08 Jan 2012 17:09:50 +0100
changeset 772f11f0ba6f13
parent 76 c7746d95283d
child 78 7e478bfa5694
Zjednodušení šablony stránka.xsl (přesun šablon do stránka-společné.xsl) #8.
šablona/stránka-společné.xsl
šablona/stránka.xsl
   1.1 --- a/šablona/stránka-společné.xsl	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   1.2 +++ b/šablona/stránka-společné.xsl	Sun Jan 08 17:09:50 2012 +0100
   1.3 @@ -35,41 +35,87 @@
   1.4 	<xsl:param name="výstupníPřípona" select="'.xhtml'"/>
   1.5 	<xsl:param name="vsuvkováPřípona" select="'.inc'"/>
   1.6 	<xsl:param name="podporaZaostalýchProhlížečů" select="false()" as="xs:boolean"/>
   1.7 -
   1.8 +	
   1.9 	<xsl:variable name="konfigurace" select="document(concat($vstup, 'web.conf'))"/>
  1.10 	
  1.11 	<xsl:include href=".makra-seznam.xsl"/>
  1.12 	
  1.13 -	
  1.14 -	<!-- Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: -->
  1.15 +	<!-- 
  1.16 +		Kopírujeme elementy, ale vynecháme nepoužité xmlns deklarace: 
  1.17 +	-->
  1.18 	<xsl:template match="*">
  1.19 		<xsl:element name="{name()}">
  1.20 			<xsl:copy-of select="@*"/>
  1.21 			<xsl:apply-templates/>
  1.22 		</xsl:element>
  1.23 -  </xsl:template>
  1.24 +	</xsl:template>
  1.25   
  1.26 -  <!-- Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče -->
  1.27 -  <xsl:template name="varováníRetardace">
  1.28 -  	<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  1.29 +	<!-- 
  1.30 +		Varování pro případ, že jsme v režimu podpory pro zaostalé prohlížeče 
  1.31 +	-->
  1.32 +	<xsl:template name="varováníRetardace">
  1.33 +		<xsl:if test="$podporaZaostalýchProhlížečů">
  1.34 			<xsl:comment>
  1.35 				Generátor byl spuštěn v režimu podpory zaostalých prohlížečů.
  1.36 				Uživatelům doporučujeme upgrade na skutečný WWW prohlížeč,
  1.37 				jako je např. Firefox nebo Chromium (případně Opera či Safari).
  1.38 			</xsl:comment>
  1.39 -  	</xsl:if>
  1.40 -  </xsl:template>
  1.41 +		</xsl:if>
  1.42 +	</xsl:template>
  1.43 +	
  1.44 +	<!-- 
  1.45 +		Odkazy na JavaScript a kaskádové styly 
  1.46 +	-->  
  1.47 +	<xsl:template match="k:web/k:js">  	
  1.48 +		<script src="{text()}" type="text/javascript">
  1.49 +			<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  1.50 +		</script>
  1.51 +	</xsl:template>
  1.52 +	<xsl:template match="k:web/k:css">
  1.53 +		<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  1.54 +	</xsl:template>
  1.55 +  
  1.56 +  <!--
  1.57 +  	Vloží nečíslovaný seznam obsahující hlavní nabídku webu (seznam stránek)
  1.58 +  	Pro potřeby CSS stylování má nabídka @id='nabídka'
  1.59 +  -->
  1.60 +	<xsl:template name="vložNabídku">
  1.61 +		<ul id="nabídka">
  1.62 +			<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  1.63 +				<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  1.64 +				<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  1.65 +				<li>
  1.66 +					<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  1.67 +					<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  1.68 +					<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  1.69 +				</li>
  1.70 +			</xsl:for-each>
  1.71 +		</ul>
  1.72 +	</xsl:template>
  1.73 +	
  1.74 +	<!--
  1.75 +		Vloží záhlaví (společné pro všechny stránky)
  1.76 +		Pro potřeby CSS stylování má @id='záhlaví'
  1.77 +	-->
  1.78 +	<xsl:template name="vložZáhlaví">
  1.79 +		<div id="záhlaví">
  1.80 +			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  1.81 +		</div>
  1.82 +	</xsl:template>
  1.83 +	
  1.84 +	<!--
  1.85 +		Vloží zápatí (společné pro všechny stránky)
  1.86 +		Pro potřeby CSS stylování má @id='zápatí'
  1.87 +	-->
  1.88 +	<xsl:template name="vložZápatí">
  1.89 +		<div id="zápatí">
  1.90 +			<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  1.91 +		</div>
  1.92 +	</xsl:template>
  1.93 
  1.94 -  <!-- Odkazy na JavaScript a kaskádové styly -->  
  1.95 -  <xsl:template match="k:web/k:js">  	
  1.96 -  	<script src="{text()}" type="text/javascript">
  1.97 -  		<xsl:call-template name="varováníRetardace"/>
  1.98 -  	</script>
  1.99 -  </xsl:template>
  1.100 -  <xsl:template match="k:web/k:css">
  1.101 -  	<link href="{text()}" type="text/css" rel="StyleSheet" />
  1.102 -  </xsl:template>
  1.103 -  
  1.104 +  <!--
  1.105 +  	Vrací cestu v URL kódování, ale lomítka nekóduje
  1.106 +  -->
  1.107   <xsl:function name="m:escapuj-url-zachovej-lomítka" as="xs:string">
  1.108 		<xsl:param name="cesta"/>
  1.109 		<xsl:value-of select="replace(encode-for-uri($cesta), '%2F', '/')"/>
   2.1 --- a/šablona/stránka.xsl	Sun Jan 08 16:52:30 2012 +0100
   2.2 +++ b/šablona/stránka.xsl	Sun Jan 08 17:09:50 2012 +0100
   2.3 @@ -54,29 +54,15 @@
   2.4 			</head>
   2.5 			<body>
   2.6 				<div id="tělo">
   2.7 -					<div id="záhlaví">
   2.8 -						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'záhlaví', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
   2.9 -					</div>
  2.10 +					<xsl:call-template name="vložZáhlaví"/>
  2.11 					<div id="vnitřek">
  2.12 						<h1><xsl:value-of select="s:stránka/s:nadpis"/></h1>
  2.13 -						<ul id="nabídka">
  2.14 -							<xsl:for-each select="collection(concat('./', $vstup ,'/?select=*', $vstupníPřípona))[s:stránka/s:pořadí]">
  2.15 -								<xsl:sort select="empty(./s:stránka/s:pořadí)"/>
  2.16 -								<xsl:sort select="./s:stránka/s:pořadí"/>
  2.17 -								<li>
  2.18 -									<xsl:variable name="xmlSoubor" select="tokenize(document-uri(.), '/')[last()]"/>
  2.19 -									<xsl:variable name="xhtmlSoubor" select="replace($xmlSoubor, $vstupníPřípona, $výstupníPřípona)"/>
  2.20 -									<a href="{fn:encode-for-uri($xhtmlSoubor)}"><xsl:value-of select="./s:stránka/s:nadpis"/></a>
  2.21 -								</li>
  2.22 -							</xsl:for-each>
  2.23 -						</ul>
  2.24 +						<xsl:call-template name="vložNabídku"/>
  2.25 						<div id="text">
  2.26 							<xsl:apply-templates select="s:stránka/h:text/node()"/>
  2.27 						</div>
  2.28 					</div>
  2.29 -					<div id="zápatí">
  2.30 -						<xsl:apply-templates select="document(fn:encode-for-uri(concat($vstup, 'zápatí', $vsuvkováPřípona)))/s:stránka/h:text/node()"/>
  2.31 -					</div>
  2.32 +					<xsl:call-template name="vložZápatí"/>
  2.33 				</div>
  2.34 			</body>
  2.35 		</html>