.hgignore
Thu, 11 Sep 2014 20:30:46 +0200 hgignore: glob/regex
Sat, 17 Nov 2012 23:05:59 +0100 Přesunutí ukázkového obsahu do adresáře „ukázka“ a vytvoření symbolického odkazu „vstup“, který na něj ukazuje.
Tue, 10 Jan 2012 10:56:22 +0100 Dokumentace: javadoc.
Fri, 06 Jan 2012 20:48:42 +0100 Přesun maker do samostatných souborů #8 + automatické generování seznamu maker
Sat, 31 Dec 2011 17:52:21 +0100 Zvýrazňování syntaxe: zdroják nemusí být vložen uvnitř značky <m:pre/>, ale může být v souboru určeném atributem src="název-souboru".
Wed, 06 Jul 2011 22:37:22 +0200 Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky
Sat, 02 Apr 2011 19:20:45 +0200 základ, první verze