%C5%A1ablona/seznam.xsl
Sat, 07 Jan 2012 12:43:30 +0100 Licence: informace o licenci v každém souboru.
Wed, 06 Jul 2011 23:42:32 +0200 Oprava časové zóny. TODO: pozor na změnu letního času
Wed, 06 Jul 2011 23:14:15 +0200 Seznam všech stránek formou odstavců.
Wed, 06 Jul 2011 22:37:22 +0200 Seznam všech stránek: první verze, formou tabulky