ukázka/skriptování-proměnné.pl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Thu, 24 Oct 2019 22:06:44 +0200
changeset 136 d5feb9d8ebc3
parent 120 4d33f14e99dd
permissions -rwxr-xr-x
fix license version: GNU GPLv3
   1 #!/usr/bin/perl
   2 
   3 # Projde zdroják v javě a najde v něm,
   4 # jaké proměnné prostředí se nastavují pro běh skriptů
   5 # Výstup: tělo XHTML tabulky (řádky)
   6 
   7 use strict;
   8 use warnings;
   9 
  10 open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  11 
  12 while (<JAVA>) {
  13 	if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
  14 		print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
  15 	}
  16 }
  17