ukázka/skriptování-proměnné.pl
author František Kučera <franta-hg@frantovo.cz>
Sat, 17 Nov 2012 23:05:59 +0100
changeset 120 4d33f14e99dd
parent 104 vstup/skriptování-proměnné.pl@9224b3d36c61
permissions -rwxr-xr-x
Přesunutí ukázkového obsahu do adresáře „ukázka“ a vytvoření symbolického odkazu „vstup“, který na něj ukazuje.
Uživatel si může symbolický odkaz smazat a udělat si místo něj adresář „vstup“ nebo odkaz nasměrovat jinam.
   1 #!/usr/bin/perl
   2 
   3 # Projde zdroják v javě a najde v něm,
   4 # jaké proměnné prostředí se nastavují pro běh skriptů
   5 # Výstup: tělo XHTML tabulky (řádky)
   6 
   7 use strict;
   8 use warnings;
   9 
  10 open(JAVA, "<", $ENV{"XWG_SKRIPTOVANI_JAVA"}) or die $!;
  11 
  12 while (<JAVA>) {
  13 	if (/"(.*)=".*\/\/\s+env:(.*)/) {
  14 		print "<tr><td><code>$1</code></td><td>$2</td></tr>\n";
  15 	}
  16 }
  17